Participatie Provincie Oost-Vlaanderen in Havenbedrijf Gent

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 26 april 2017 de participatie van de Provincie Oost-Vlaanderen in het Havenbedrijf Gent goedgekeurd. De Provincie draagt 13 miljoen euro bij aan de kapitaalversterking van het Havenbedrijf. Dit extra kapitaal is vooral gericht op de financiering van de nieuwe zeesluis in Terneuzen.

Gedeputeerde Geert Versnick wijst op het enorme belang van de Gentse haven voor de Oost-Vlaamse economie:

De Gentse haven zorgt voor 13% van de provinciale tewerkstelling en genereert 17% van de toegevoegde waarde. De Gentse haventrafiek bereikte vorig jaar een nieuw record met 51 miljoen ton. Ook in het eerste kwartaal van 2017 werd een nieuw recordcijfer opgetekend. De Gentse haven groeit sneller dan zijn concurrenten. Het spreekt dan ook voor zich dat de Provincie een bijdrage wil leveren aan de toekomstige ontwikkeling van de haven als motor van de Oost-Vlaamse economie.

De provinciale participatie werd principieel ingeschreven in het bestuursakkoord 2013-2019 maar het was wachten op een hervorming van het Havenbedrijf Gent om effectief de beslissing te kunnen nemen.

De kostprijs van de aanleg van de nieuwe zeesluis in Terneuzen wordt geraamd op 920 miljoen euro. Het Vlaams Gewest is een van de belangrijkste financiers. Het Havenbedrijf Gent zal ook zijn deel bijdragen. Daartoe is een kapitaalversterking noodzakelijk.

De nieuwe sluis is geschikt voor de grootste zeeschepen (366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep) en biedt de haven van Gent alvast een garantie voor de toekomst.

Met deze participatie wordt het provinciebestuur ook betrokken partij bij de fusieverkenning tussen het Gentse havenbestuur en Zeeland Seaports die momenteel aan de gang is.

 

copyright Havenbedrijf Gent
copyright Havenbedrijf Gent
Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde voor Economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde voor Economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent