pam Ename sluit deuren eind 2023

Na 25 jaar sluit pam Ename eind dit jaar de deuren. Het is een van de twee provinciale locaties in Ename (Oudenaarde). De Provincie Oost-Vlaanderen zal zich vanaf 2024 volop concentreren op de heropening van het Erfgoedcentrum aan het Archeopark met onder meer een nieuwe tentoonstelling en familieparcours. 

“25 jaar lang pionierden we met pam Ename op vlak van multidisciplinair onderzoek en innovatieve publiekswerking. We waren onze tijd ver vooruit en kregen hiervoor internationale waardering. Ename staat terug op de Europese kaart. We gaan absoluut op dat elan verder in het Erfgoedcentrum. Noteer alvast een bezoek in je zomeragenda voor 2024!”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

25 jaar pam Ename

Het was met Open Monumentendag in september 1998 dat pam Ename opende. Nog tot en met 22 december toont het op een interactieve en boeiende manier het relaas van 1 000 jaar geschiedenis van een kleine gemeenschap aan de boorden van de Schelde.

Enkele hoogtepunten in een kwart eeuw pam Ename waren de internationale erkenning van de museumpresentatie door de nominatie voor de European Museum of the Year-award, de kromstaf die erkend werd als Vlaams Topstuk en de realisatie van de historische 17de eeuwse groentetuinen.

Het huis aan de Lijnwaadmarkt was ook een motor in het sociaal-cultureel weefsel van het dorp. Het historische Huis Beernaert was gezellig, maar werd hoe langer hoe meer te klein. Dichter bij het Archeopark was er bovendien een nieuwe opportuniteit.

In februari 2012 was er dan de langverwachte opening van het Erfgoedcentrum: het grote, moderne gebouw aan het Archeopark. Meer dan 10 jaar waren er grote en kleine expo’s zoals ‘De erfenis van Karel de Grote’, ‘Afgestoft, textiel in Oost-Vlaanderen’, ‘Voorbij de horizon’, ‘Oude Liefde’, ‘Naar molens kijken’, ‘Het erfgoedtestament van de Vlaamse Ardennen’, ’25 jaar Open Monumentendag’, ‘A.L.J. Van de Walle’, ‘De klokken van abt De Loose’, ‘Spoorzoekers’ en ‘#collectievissen’. Er waren bijeenkomsten voor de erfgoedsector en allerlei evenementen. Ook veel kinderen kwamen er voor het eerst in contact met erfgoed.

Het erfgoeddepot in het Erfgoedcentrum bewees zich als kloppend hart van het provinciale depotbeleid. Een voortrekker in Vlaanderen: geen stoffige laatste rustplaats, maar een dynamische plek om originele objecten uit heel Oost-Vlaanderen en de bijbehorende zorg ervoor te ontdekken.

Plannen 2024

In 2024 sluit pam Ename de deuren, maar gelukkig blijft het erfgoeddorp Ename altijd open. Je ontdekt de erfgoedtroeven van de gemeente al wandelend met de Erfgoedsprokkel ‘Erfgoedparels Ename’ of de langere wandeling ‘Spoorzoekers op wandel’. Ook voor klassen en groepen blijft er steeds een educatief aanbod.

Ondertussen werkt de Provincie achter de schermen aan de heropening van het Erfgoedcentrum tegen de zomer. Je kan de vorderingen volgen op de Facebookpagina van Erfgoedsite Ename. Het is onder meer uitkijken naar een nieuwe tentoonstelling over de boeiende wereld van de erfgoedzorg, met Ename in een glansrol. Na een bezoek kom je gegarandeerd buiten met veel goesting … in erfgoed! 

En nu?

Bezoek nu het nog kan, tot en met 22 december, voor een laatste keer pam Ename aan de Lijnwaadmarkt. Bewonder het Vlaamse topstuk de kromstaf, de publiekslieveling de feesttafel, het boeiende labo en de verhelderende 3D-reconstructies.

En schrijf een uitstap naar het vernieuwde Ename in je zomeragenda!

Alle info op www.erfgoedsiteEname.be

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent