Skip to Content

PAC Het Zuid Gent verkocht

De deputatie bezegelde vandaag, donderdag 24 maart 2022, de verkoop van haar eigendom in het complex Gent Zuid aan Atavus BV voor de prijs van 41,1 miljoen EUR. Het gaat om 29 316 m² kantoren en 254 ondergrondse parkeerplaatsen.

De Provincie bood in 2021 haar eigendom in het complex Gent Zuid aan voor openbare verkoop. Op 15 februari 2022 vond de finale biedingsronde plaats en werd het geheel van de aangeboden kavels toegewezen aan Atavus BV.

Atavus BV is een West-Vlaamse holding met een ruime ervaring in het bouwen van nieuwbouwappartementen en renoveren en uitbaten van hotels.

De nieuwe eigenaar heeft  ambitieuze plannen met het gebouw, maar zal dit in samenspraak doen met alle actoren, o.a. alle bevoegde diensten en commissies van de Stad Gent en de mede-eigenaars.

“De diensten van de Provincie blijven in het PAC Het Zuid gehuisvest tot hun verhuis in de lente van 2023. Dan trekken de politieke en administratieve diensten naar het nieuwe provinciehuis op de site van de Leopoldskazerne. De opbrengst van deze verkoop gaat naar de financiering van dit nieuwe provinciehuis.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Patrimonium

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Mireille Fabré dienst Patrimonium
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Mireille Fabré dienst Patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent