Skip to Content

Overhandiging eerste stekje Vollanderboom Zottegem aan minister Diependaele

donderdag 20 oktober 2020 om 10.30 uur

Op dinsdag 20 oktober 2020 om 10.30 uur overhandigt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed, het eerste stekje van de Vollanderboom van Zottegem aan Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

De pers is welkom om deze overhandiging bij te wonen.

Plaats van afspraak: aan de Vollanderboom (kruispunt Vierschaar – Moeielos, Zottegem). Aangepast schoeisel is aangeraden.

Op 9 februari sneuvelde de monumentale Vollanderpopulier in de storm Ciara. Maar hij ging niet definitief verloren. Na de onfortuinlijke val verzamelde Stad Zottegem stekken en poten van de honderdjarige populier en plantte die terug op de oorspronkelijke locatie. Provincie Oost-Vlaanderen nam bovendien het initiatief om honderd stekken te vermeerderen.

Sinds dit jaar zet het provinciebestuur binnen zijn erfgoedbeleid immers in op het behoud van bedreigde 'veteraanbomen'.

Ondertussen zijn de stekjes van de Vollanderpopulier opgekweekt. Provincie Oost-Vlaanderen zal ze aanbieden aan omwonenden.

Om dit aan te kondigen, overhandigt het provinciebestuur een eerste stekje aan Zottegemnaar Matthias Diependaele, Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed.

Graag een seintje als u aanwezig zal zijn via mail naar persdienst@oost-vlaanderen.be. Gelieve de afstandsregel van 1,5 meter te respecteren en een mondmasker te dragen.

Contacteer ons
Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed
Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent