Participatiemarkt geeft inwoners inspraak in Masterplan Oudenaarde Linkeroever

Woensdag 28 maart 2018 — De stad Oudenaarde en de Provincie Oost-Vlaanderen willen Linkeroever Oudenaarde een nieuwe invulling geven en de inwoners van Oudenaarde hierbij betrekken.

Op dinsdag 27 maart 2018 vond een eerste participatiemarkt plaats voor de inwoners. 

"De inwoners van Oudenaarde kregen de kans om mee te werken aan de opmaak van het masterplan Oudenaarde Linkeroever. Wat vinden zij belangrijk? Van welke voorzieningen maken zij nu gebruik? Wat ontbreekt er? Waar zien zij mogelijkheden?"

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke ordening

Timing

Na de eerste participatieronde maakt het studiebureau Plusofficearchitects een ontwerp van het masterplan op. Tijdens een tweede participatieronde, die zal plaatsvinden in juni 2018, kan iedereen op de voorstellen reageren. Het afgewerkte masterplan met actieprogramma zal klaar zijn begin 2019.  

"We vonden het heel boeiend om met de inwoners van Oudenaarde in gesprek te gaan over de ontwikkeling van het gebied Oudenaarde Linkeroever. Tijdens de tweede participatieronde zal hierover een terugkoppeling volgen."   

Schepen Mathieu De Cock, bevoegd voor ruimtelijke ordening

 

Masterplan Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey is het gebied op de linkeroever van de Schelde in Oudenaarde grotendeels verlaten. Daar willen de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de Provincie en de Stad Oudenaarde ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan met een actieprogramma. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De Provincie en de Stad willen hierbij verschillende doelgroepen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties betrekken.

 

vlnr: Schepen Mathieu De Cock, provincieraadslid Vera De Merlier, gedeputeerde Martine Verhoeve, Bart Verbeke en Liesbeth Descheemaeker van de provincie en Maaike Bockstal van stad Oudenaarde
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke planning at Provincie Oost-Vlaanderen
Mathieu De Cock Schepen voor ruimtelijke ordening at Stad Oudenaarde
Bart Verbeke Projectcoördinator Masterplan Oudenaarde Linkeroever at Provincie Oost-Vlaanderen