Skip to Content

Oproep aan scholen: schrijf in voor natuureducatief aanbod Provincie - schooljaar 2019-2020

Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen scholen opnieuw inschrijven voor het educatief aanbod van de drie Oost-Vlaamse centra voor natuur-en milieueducatie: De Kaaihoeve in Zwalm, Bastion VIII in Dendermonde en Fabriek Energiek in Zelzate.

Snel zijn is de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. 

Tijdens de educatieve activiteiten komen zowel aspecten van biologie, wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, chemie, techniek, … aan bod. Ze sluiten naadloos aan op de eindtermen.  

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu en Natuur: "Ons aanbod voor scholen is volledig aangepast aan de leeftijd van de bezoekers. We zorgen dat kleuters met al hun zintuigen de natuur kunnen beleven. De gezonde nieuwsgierigheid van lagere schoolkinderen wakkeren we aan met onderzoeksmateriaal en uitdagende opdrachten. Voor het secundair onderwijs bieden we boeiende stof tot kritisch denken en het leggen van verbanden. We zetten in op kennis, vaardigheden en vooral attitudes. We vinden het belangrijk dat kinderen reeds op jonge leeftijd topnatuurervaringen opdoen."

De Kaaihoeve in Zwalm

Gelegen langs een oude Scheldearm, maakt De Kaaihoeve in Zwalm deel uit van natuurgebied De Kaaimeersen. Het is de ideale plek voor een ontdekkingstocht in de natuur. Er zijn verschillende educatieve pakketten voor kleuters, leerlingen uit het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. De Kaaihoeve heeft een uitgebreid materiaaldepot, waar je didactisch materiaal voor veldonderzoek kan ontlenen. De Kaaihoeve biedt ook themakoffers en mobiele tentoonstellingen over natuur, milieu, klimaat, energie aan en begeleidt bosactiviteiten in het nabijgelegen provinciaal domein Het Gentbos in Merelbeke. Scholen die een begeleide activiteit willen volgen, kunnen zich nog tot en met donderdag 5 september aanmelden op www.dekaaihoeve.be/inschrijvingen

Bastion VIII in Dendermonde 

Bastion VIII in hartje Dendermonde is een ecologische stadstuin van 3 hectare. Je vindt er verschillende biotopen met heuvels en dalen, moerassen, grasland, een steenwoestijn. Bij de bijenhal kom je alles te weten over het leven van deze nuttige insecten. In en rond de vijver doe je bodem- en wateronderzoek. Er is een leuk openluchtklasje voor de kleinste onderzoekers. Deze voormalige stadsvesting is bovendien makkelijk bereikbaar met de trein.

Fabriek Energiek in Zelzate

Fabriek Energiek in Zelzate is dé plek voor scholieren om alles te ontdekken over de transitie naar duurzame energie. Hier is één van de grootste zonneparken van de Benelux gevestigd, met maar liefst 55 000 fotovoltaïsche panelen. Je leert er hoe we energie opwekken uit zon, wind, biomassa, bodem en water. Via experimenten ontdek je zelf de werking van verschillende energiebronnen. Gelegen aan de rand van Gent Zeehaven, biedt Fabriek Energiek een brede blik op de economische bedrijvigheid. Het educatief aanbod richt zich tot leerlingen van het 5de en 6de jaar lager onderwijs en het middelbaar onderwijs.

 

Begeleiding en ondersteuning 

Samen met de leerkracht begeleiden ervaren gidsen de klasgroepen. Leerkrachten die zelf een activiteit uitwerken, vinden zeker inspiratie en ondersteuning bij de educatieve medewerkers.

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Pieter Derudder De Kaaihoeve
Riet Gillis Gedeputeerde voor Milieu en Natuur
Pieter Derudder De Kaaihoeve
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent