Oprichting Landschapspark Vlaamse Ardennen vzw

Dinsdag 25 juni 2024 - Op maandag 24 juni 2024 namen 15 partners uit lokale besturen, provincie en middenveld het engagement op om zich te verenigen in de vzw Landschapspark Vlaamse Ardennen.

Op 13 oktober 2023 erkende de Vlaamse Regering het Landschapspark Ardennen. Hiermee ontving een kerngebied van 24.470 hectare, gelegen binnen negen gemeenten en met uitermate hoge waarden aan landschappelijk erfgoed, natuur, landbouw en open ruimte, de mogelijkheid om zich te organiseren in een duurzame samenwerkingsstructuur.

Het doel van het landschapspark is om samen de uitdagingen inzake landbouw, natuur, leefbare dorpen, toerisme, erfgoed, landschap en lokale economie aan te pakken. Deze acties staan geformuleerd in het Masterplan en Operationeel plan Landschapspark Vlaamse Ardennen. .

De erkenning van dit gebied en deze samenwerking betekent een structurele financiering voor personeel en investeringsmiddelen gedurende alvast 24 jaar. Het is een financiële injectie in de beleving en het welzijn van onze Vlaamse Ardennen van meer dan 15 miljoen euro.

De vzw Landschapspark Vlaamse Ardennen wordt door de Vlaamse Regering aangeduid als bestuur van het Landschapspark en bevordert samenwerking tussen tientallen andere partners in streek om de uitdagingen gesteld Masterplan Landschapspark Vlaamse Ardennen aan te pakken.

De vzw Landschapspark Vlaamse Ardennen wordt opgericht door de acht
​deelnemende gemeenten (Geraardsbergen, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal,
​Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Zwalm), de Provincie Oost-Vlaanderen, Het
​Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Toerisme Oost-Vlaanderen, SOLVA,
​Regionale cultuur- en erfgoedvereniging Variant, Boerenbond Vlaamse Ardennen en
​Natuurpunt vzw.

De partners zijn bijzonder verheugd met de aanwezigheid van zowel de landbouwsector, de natuursector als de erfgoedsector in de werking van het Landschapspark. Hiermee willen ze de noodzaak tot onderling begrip en dialoog tussen diverse sectoren structureel verankeren in het bestuur van het Landschapspark.

De verweving tussen erfgoed, landbouw en natuur vormt een belangrijke troef, maar ook een uitdaging voor de Vlaamse Ardennen. Om dit te bekomen, worden acties ondernomen door het Landschapspark. Verschillende sectoren samenbrengen binnen het management van het park is daarbij de eerste belangrijke stap.

Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu, Klimaat en Natuur

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent