Skip to Content

Opnieuw otter waargenomen in het Oost-Vlaamse Berlare

Op 13 oktober 2020 werd met een wildcamera een otter waargenomen in de reservaatzone Donkmeer in het Oost-Vlaamse Berlare. Het dier liep voor de camera op een perceel dat eigendom is van de Provincie Oost-Vlaanderen. Natuurvereniging vzw Durme staat in voor het beheer van dit natuurreservaat.

"Gezamenlijke inspanningen voor meer en betere natuur leiden tot deze fantastische waarneming. Otters hebben een sterke signaalfunctie: als zij terug gespot worden, betekent dat dat vele andere fauna en flora mee profiteren van de verbeterde leefomstandigheden. Dat komt de biodiversiteit in Oost-Vlaanderen ten goede."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur

De aanwezigheid van de otter bewijst dat de waterkwaliteit in de reservaatzone Berlare van hoge kwaliteit is en dat er voldoende aaneengesloten oppervlakte is om te leven. De natuur in Vlaanderen is vaak te versnipperd voor diersoorten die nood hebben aan veel ruimte zoals de otter.

Ook al gespot in Lokeren, Waasmunster en Kruibeke

Eerder dit jaar is ook een otter waargenomen in de Moervaart- en Durmevallei, meer bepaald in Lokeren en Waasmunster. Er zijn momenteel slechts enkele gekende plaatsen in Vlaanderen waar de soort weer aanwezig is, de meeste daarvan in de provincie Oost-Vlaanderen. 

Omdat de otter van de Moervaart- en Durmevallei daar ondertussen een vast territorium heeft, wordt verondersteld dat de otter in Berlare een ander, vermoedelijk vrouwelijk dier is.  

Begin oktober werden restanten (schubben) van een opgegeten vis gevonden op twee plaatsen in de reservaatzone Donkmeer in Berlare. Vzw Durme, die instaat voor het natuurbeheer van dit gebied, plaatste op enkele strategisch goed uitgekozen plaatsen cameravallen. Cameravallen zijn wildcamera’s die automatisch opnames maken bij beweging. Zo werd deze week ’s nachts een otter gefilmd in de reservaatzone Donkmeer, lopend op een omgevallen boom over een beek. 

Beter leefgebied

De terugkeer van de otter heeft ongetwijfeld te maken met de recente natuurinrichting en de rust in de reservaatzone. Ook de bever werd er recent waargenomen. Dit jaar gebeurden er grootschalige natuurwerken aan en rond het Donkmeer in Berlare, met onder andere de aanleg van grote oppervlakten, ondiepe oevers en moerassituaties. De werken zijn uitgevoerd in het kader van het natuurinrichtingsproject Berlarebroek-Donkmeer, een samenwerking van Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), gemeente Berlare, Provincie Oost-Vlaanderen en vzw Durme

De otter is een verdwenen soort in Vlaanderen. Dankzij de betere bescherming van hun leefomgeving duikt de otter frequenter op in onze provincie. Otters hebben nood aan proper visrijk water en ruime natuurgebieden waarin deze schuwe maar mobiele dieren kunnen leven.

Eind jaren 1980 was nergens in Vlaanderen en Nederland nog een plaats bekend waar ottersfamilies gevestigd waren. Met uitzondering van sporadische waarnemingen of enkele tijdelijke vestigingen van één dier sinds 2012, bleef het in Vlaanderen erg stil tot in december 2014. Toen werden meerdere otters met cameravallen gefilmd in het Sigmagebied Kruibeekse polder in Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Didier Van Brussel beleidsmedewerker Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur
Didier Van Brussel beleidsmedewerker Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent