Opening fietssnelweg en -tunnel op traject F4 in Oudenbos (Lokeren)

De nieuwe fietssnelweg en -tunnel langs en onder de spoorweg tussen de Nieuwe Stationsstraat en de Nieuwe Dreef in Oudenbos is vandaag officieel geopend. De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Lokeren stonden in voor de realisatie van de fietssnelweg. Infrabel bouwde gelijktijdig een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de sporen. Die vervangt de overweg tussen de Nieuwe Stationsstraat en de Bareelstraat.

Het nieuwe traject van ruim 500 meter maakt deel uit van de fietssnelweg F4 die Gent verbindt met Antwerpen en daarbij ook Lokeren doorkruist. Via de fietstunnel ter hoogte van Bareelstraat - Nieuwe Stationsstraat wordt de fietssnelweg doorgetrokken tot aan de Nieuwe Dreef, om daar aan te sluiten op de Nonnenbosweg en het vervolg van de fietssnelweg richting Lokeren.

De nieuwe fietssnelweg is vier meter breed en langs het volledige traject wordt er verlichting voorzien. Zo hebben fietsers alle ruimte om zich veilig en comfortabel te verplaatsen. Aan de noordzijde van het spoor werd een verbindingsweg aangelegd richting de Fernand Hanusdreef als alternatief voor de afgesloten overweg. Fietsers en wandelaars uit Oudenbos kunnen op die manier vlot de fietssnelweg bereiken.

Samenwerking

De nieuwe fietsverbinding kon er enkel komen door de goede samenwerking tussen de verschillende partners.

Lokeren nam de grondverwerving voor de aanleg van de fietssnelweg voor haar rekening. De stad zorgt ook voor de nodige verlichting langs het traject en staat in de toekomst ook in voor het verdere onderhoud van de fietssnelweg.

De Provincie Oost-Vlaanderen stond in voor de aanleg van de fietssnelweg. Het totaal bedrag voor de aanleg bedraagt 254 338 EUR waarvan de Provincie de helft investeerde. Ook de Vlaamse Overheid is een belangrijke partner voor de realisatie van fietssnelwegen. Infrabel realiseerde de tunnel onder de sporen en investeerde 1,9 miljoen EUR in dit project.

Vrijwilligersbos

Het voormalige landbouwperceel waarop de fietsdoorsteek naar Oudenbos werd aangelegd, werd door de stad in zijn totaliteit aangekocht. Dit perceel zal als compensatiebos worden aangeplant en krijgt de naam ‘vrijwilligersbos’. De 2 000 nieuwe bomen staan symbool voor de vele onbaatzuchtige vrijwilligers in Lokeren.

Het gaat om een perceel van 1 ha waarop deze bomen worden aangeplant als compensatie voor bos dat moet verdwijnen voor werken aan de Oosterweelverbinding. Deze zitten momenteel op kruissnelheid en binnenkort start ook de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel. Door die werken verdwijnt het Bieshoekbos in Zwijndrecht waardoor op een andere locatie zo’n 25 ha bos zal worden gecompenseerd.

“Dankzij deze nieuwe verbinding op de F4 in Oudenbos kunnen fietsers in één vloeiende beweging richting het centrum van Lokeren of richting Beervelde fietsen. Het nieuwe traject is niet alleen veiliger, het is ook comfortabeler. Op die manier willen we nog meer mensen stimuleren om voor de fiets te kiezen op weg naar school, werk of winkel.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

“Dat we vanuit de stad fietsen en fietsmobiliteit in het algemeen ter harte nemen, mag wel duidelijk zijn. Over een dikke twee weken strijkt het Belgisch Kampioenschap Veldrijden neer in onze stad. De apotheose van de VéLokeren-fietscampagne die we een kleine drie jaar terug binnen de stad zijn opgestart. Onder die vlag werden bestaande initiatieven extra in de kijker gezet, maar werd er ook actief werk gemaakt om nog meer fietsfocussen te leggen én activiteiten op te zetten. Wat zeker ook een heel belangrijk aspect was, is én blijft, is veiligheid. En al helemaal wat de zwakke weggebruiker betreft. Iets waar we als stad absoluut verder in blijven investeren.” 

Filip Anthuenis, burgemeester van Lokeren

“We streven ernaar om in nauw overleg met lokale besturen overwegen te vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief, waarbij ook rekening wordt gehouden met de zachte weggebruikers. Dat is een goede zaak voor zowel de veiligheid en de regelmaat van het trein- en wegverkeer als voor de lokale mobiliteit en leefbaarheid.” 

Francky Degrave, head of Area NW Infrabel

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent