Skip to Content

Opening eerste mobipunt project 'netwerk mobipunten' op het marktplein in Sint-Lievens-Houtem

Vandaag, 29 mei 2020, opende op het marktplein in Sint-Lievens-Houtem het eerste van 19 mobipunten binnen het project 'netwerk mobipunten'. 

Een mobipunt is een herkenbare plek waar duurzame mobiliteit, diensten, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. Een knooppunt waar je vlot kunt overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, deelauto,…  

In Sint-Lievens-Houtem bestaat het mobipunt uit twee deelauto’s aan de bushalte en een digitale mobipuntzuil met info over de deelauto’s maar ook over de lokale fietsroutes, info over het aanbod van De Lijn, de NMBS…. In een tweede fase van het project komen er nog extra fietsenstallingen en een pakketautomaat voor het centraliseren van de e-commerce.

"Via concrete maatregelen aangepast aan de lokale context werken we stap voor stap aan een betere mobiliteit: het verbeteren van fietsenstallingen en plaatsen van deelfietsen, deelauto’s, …  zodat elke inwoner in Oost-Vlaanderen zich duurzaam kan verplaatsen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit 

Het project ‘netwerk mobipunten’ kadert  binnen een reeks van 19 mobipunten, in 19 Oost-Vlaamse gemeenten. De Provincie Oost-Vlaanderen levert hier pionierswerk dat in de komende jaren op grote schaal zal worden uitgerold in Vlaanderen. Het project verloopt in nauwe samenwerking met de intercommunale SOLVA en Mobipunt vzw en de deelnemende gemeenten waaronder Sint-Lievens-Houtem.

"We zijn blij dat we als landelijke gemeente de eerste zijn om de uitrol te starten van dit project van de Provincie om de mobiliteit van de toekomst uit te werken." 

Tim De Groote, schepen voor Mobiliteit

Het project voorziet in een procesbegeleiding en een budget van 23 000 EUR waarvan 75% wordt gefinancierd door Vlaanderen binnen het kader van de ‘lokale klimaatprojecten’.

Mobipunten zijn ankerpunten in een mobiliteitssysteem dat de openbare ruimte versterkt, verplaatsingen eenvoudiger maakt en ook de CO²uitstoot vermindert.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Tim De Groote schepen voor Mobiliteit, Sint-Lievens-Houtem
Bart Deceuninck dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Tim De Groote schepen voor Mobiliteit, Sint-Lievens-Houtem
Bart Deceuninck dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent