Skip to Content

Opening eerste mobipunt project 'netwerk mobipunten' op het marktplein in Sint-Lievens-Houtem

vrijdag 29 mei om 14 uur

Op vrijdag 29 mei om 14 uur opent op het marktplein in Sint-Lievens-Houtem het eerste mobipunt binnen het project 'netwerk mobipunten', dit in het bijzijn van minister Lydia Peeters en gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit.

Een mobipunt is een herkenbare plek waar duurzame mobiliteit, diensten, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. Een knooppunt waar je vlot kunt overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, deelauto,…  

Het project ‘netwerk mobipunten’ kadert binnen een reeks van 19 mobipunten, in 19 Oost-Vlaamse gemeenten. De Provincie Oost-Vlaanderen levert hier pionierswerk dat in de komende jaren op grote schaal wordt uitgerold in Vlaanderen. Het project verloopt in nauwe samenwerking met de intercommunale SOLVA en Mobipunt vzw en de deelnemende gemeenten waaronder Sint-Lievens-Houtem.

De pers is welkom om de opening bij te wonen. Deze vindt plaats onder de Markthal, ter hoogte van de bushalte.  

Programma:

14 -14.30 uur:

  • Verwelkoming en aankondiging sprekers door burgemeester Lieven Latoir
  • Toespraak Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd Mobiliteit 
  • Toespraak Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit 
  • Toespraak Tim De Groote, schepen voor mobiliteit Sint-Lievens-Houtem

14.30 – 14.45 uur:

  • Groepsfoto aan het nieuwe mobipunt op het marktplein Sint-Lievens-Houtem

14.45 – 15 uur:

  • Toelichtingen:
    •  door Tom D’hollander Mobipunt vzw, werking mobipuntzuil
    •  door Valckeniers Share, werking deelauto’s
Contacteer ons
Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent