Openbaar onderzoek van start beleidsplan Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Info- en participatiemomenten voor de burger

De Provincie Oost-Vlaanderen maakt een beleidsplan ruimte op. Dat is een duidelijke visie op onze beschikbare ruimte. Van 21 april tot en met 19 juli 2023 loopt het openbaar onderzoek en kan je je mening geven over het plan. In die periode kan je deelnemen aan heel wat info- en participatiemomenten om zo het plan te leren kennen en je mening te geven.

Openbaar onderzoek van 21 april tot en met 19 juli 2023

Op 22 maart stelde de provincieraad het beleidsplan ruimte voorlopig vast. Naast het ontwerp beleidsplan is er een ontwerp plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt waarin de effecten van het beleidsplan op het milieu worden bestudeerd. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 21 april tot en met 19 juli 2023, kan iedereen reageren op het ontwerp beleidsplan ruimte en het ontwerp plan-MER.

Hoe je dat doet, lees je op de website oost-vlaanderen.be/ruimte2050. Na de verwerking van alle reacties wordt het definitieve beleidsplan opgemaakt, en naar verwachting begin 2024 definitief vastgesteld.

Laat je horen

De Provincie Oost-Vlaanderen zet maximaal in op burgerparticipatie, ook bij dit beleidsplan. Hoe we omgaan met onze ruimte gaat namelijk iedereen aan. De Provincie organiseert verschillende info- en participatiemomenten waarop ze het ontwerp beleidsplan graag voorstelt:

  • Een publieksmoment op zaterdag 29 april waarop je kan kennismaken met ruimtelijke planning en op een eenvoudige manier meer kan ontdekken over het beleidsplan ruimte. Iedereen is welkom en inschrijven is niet nodig.
  • Toelichtingen in mei en juni 2023 in Oudenaarde (Ename), Sint-Niklaas, Eeklo en Aalst.
  • Een interactieve tentoonstelling die rondreist in de provincie. Ze legt kort uit wat het beleidsplan ruimte inhoudt.

Op de website vind je alle info en lees je hoe je kans maakt om een ballonvaart te winnen.

Provinciaal beleid voor onze ruimte

Onze ruimte is eindig. We zorgen dus maar beter voor een gedegen visie op onze beschikbare oppervlakte. Welke maatschappelijke functies moeten waar tot bloei komen en waar willen we open ruimte vrijhouden? Op dergelijke vragen formuleerde de Provincie Oost-Vlaanderen een antwoord in het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Het beleidsplan formuleert een strategische visie voor het provinciale ruimtelijk beleid tot 2050. Aan die visie zijn beleidskaders en acties tot 2035 gekoppeld.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Maja Verbeeck dienst Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Maja Verbeeck dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent