Skip to Content

Openbaar onderzoek PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde van start

Participatiemoment op donderdag 20 oktober 2022

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert samen met de stad Oudenaarde het openbaar onderzoek over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid Oudenaarde. Dit start vandaag, maandag 10 oktober, en loopt tot en met donderdag 8 december 2022. Op donderdag 20 oktober is er een participatiemarkt.

PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde

Met het PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde leggen de Provincie en de stad Oudenaarde de ruimtelijke bestemming in de gebieden Hauwaart-Varent (omgeving Brouwerij Roman) en Coupure vast. Zo wordt duidelijk wat daar ruimtelijk wel en niet kan.

"Oudenaarde is een bovenlokale tewerkstellingspool en dat willen we in de toekomst ook graag blijven. We willen voldoende ruimte bieden voor bedrijven en hen ook kansen geven om uit te breiden. De gevestigde regionale bedrijven op het bedrijventerrein Coupure hebben nu geen rechtszekerheid. Dat willen we heel graag oplossen. En hen ook kansen geven om de beschikbare ruimte maximaal te gebruiken. Ook de Brouwerij Roman bieden we uitbreidingsmogelijkheden. Slecht gelegen nog niet ingevulde ruimte voor regionale bedrijvigheid willen we met dit plan schrappen. Onze stad krijgt in de toekomst meer bedrijvigheid, tewerkstelling en open ruimte."

burgemeester Marnic De Meulemeester

 

Participatiemarkt

De Provincie en de stad nodigen alle geïnteresseerden uit voor de participatiemarkt op donderdag 20 oktober 2022. Die vindt plaats in de volkszaal van het stadhuis van Oudenaarde (Markt 1).

In kleine groepjes krijgt men uitleg over het plan en de procedure. Er is ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Inschrijven kan via www.oost-vlaanderen.be/prup-bedrijvigheid-oudenaarde

"We willen de bevolking heel graag duidelijk informeren over de toekomstplannen in Oudenaarde. Kom dus zeker langs op de participatiemarkt. Kan je er niet bij zijn? Bekijk dan de brochure Openbaar Onderzoek PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde. Kort en duidelijk leggen we het plan daarin uit. Buurtbewoners kregen een exemplaar in hun brievenbus. Je kan de brochure ook online lezen of vraag een gratis exemplaar aan. Wil je alle details kennen, dan raden we je aan om het plan volledig in te kijken."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent