Skip to Content

Open Monumentendag in Geraardsbergen: bezoek de Sint-Bartholomeuskerk met een Erfgoedsprokkel

Geraardsbergen zet op Open Monumentendag 8 september zijn hoofdkerk, de Sint-Bartholomeuskerk, in de kijker. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur ondersteunt dit initiatief met de uitgave van een Erfgoedsprokkel. Deze handige bezoekersgids is vanaf die dag in de kerk te verkrijgen en te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels. Voortaan krijgt de bezoeker alle nodige tekst en beeld bij dit meesterwerk van de Belgische neogotiek.

Erfgoedsprokkels

Volgens Van Dale zijn ‘sprokkels’ kleine stukjes verzamelde proza over eenzelfde onderwerp. Dat is ook wat het provinciebestuur wil bereiken met deze publicatiereeks: een bloemlezing brengen van bekend en minder bekend Oost-Vlaams erfgoed, op een toegankelijke en fraai geïllustreerde manier, via een gedrukte én digitale publicatie.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed : "Met de Erfgoedsprokkels willen we het Oost-Vlaamse erfgoed zo veel mogelijk in de kijker zetten. Telkens is er een nauwe samenwerking tussen een lokale partner die instaat voor tekst en fotomateriaal en de Provincie die het concept bedacht en zorgt voor de uitvoering. Op deze manier creëren we een draagvlak voor het behoud van ons Oost-Vlaams onroerend erfgoed. Ditmaal komt de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen aan bod, met één van de best bewaarde neogotische interieurs."

De Sint-Bartholomeuskerk

In de loop van de 11de eeuw ontstond een woonkern op de rechteroever van de Dender, aan de voet van de sterkste helling van de Oudenberg. In het centrum van die woonkern staat een klein kerkje, afhankelijk van de parochiekerk van Hunnegem op de linkeroever. Dit kerkje groeide snel uit tot een zelfstandige parochiekerk op de Grote Markt. De bouw van de huidige kerk begon in het laatste kwart van de 15de eeuw. In 1515 verwerft de Sint-Bartholomeus een nieuwe reliek van zijn patroonheilige. In de 19de eeuw krijgt de kerk een neogotische totaalrenovatie. Vooral het interieur van de hoofdkerk blijft voor vele bezoekers een aangename verrassing. Zelden bleef een dergelijk kleurrijk ensemble zo volledig bewaard.

Open Monumentendag in de kerk

Op Open Monumentendag zet de Sint-Bartholomeuskerk haar deuren open van 14 tot 17 uur. De Erfgoedsprokkel neemt je mee op een wandeling doorheen de kerk en vertelt haar ontwikkeling. Je maakt er kennis met heel wat kunstwerken van Geraardsbergse en andere meesters, onder meer via het project Vlaamse meesters in Situ.

Op zondag 8 september zijn er rondleidingen om 14, 15 en 16 uur. Inschrijven vooraf is verplicht door te mailen naar [email protected].

Het hele jaar door is de kerk, buiten de erediensten, elke dag te bezoeken: van 1 april tot 31 oktober van 8.30 tot 18 uur en van 1 november tot 31 maart van 8.30 tot 16 uur.

 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent