Skip to Content
Open Bedrijvendag: Provincie Oost-Vlaanderen doet ook mee!

Open Bedrijvendag: Provincie Oost-Vlaanderen doet ook mee!

6 oktober 2019

Provincie Oost-Vlaanderen zet op zondag 6 oktober de poorten open van Fabriek Energiek, het provinciaal educatief doe-centrum voor hernieuwbare energie in Zelzate. Het jaarthema van Open Bedrijvendag is duurzaam ondernemen. Bij Fabriek Energiek ontdek je hoe de Provincie vorm geeft aan dit thema. 

Ontdek hoe Provincie Oost-Vlaanderen inzet op Duurzaam Ondernemen

Blikvanger is een begeleide wandeling op de Zonneberg in Zelzate, vlak naast het kanaal Gent-Terneuzen. Op deze gesaneerde gipsberg, tussen 55 500 zonnepanelen en wat blatende schapen, krijg je tekst en uitleg over de provinciale inspanningen die leiden naar een klimaat-innovatieve economie. Het wijds uitzicht over het Meetjesland en de Gentse Kanaalzone krijg je er zomaar bij. Het wordt een leerrijke en beweeglijke rondleiding in open lucht voor jong en oud. De wandeling duurt 75 minuten. Bezoekers dragen best stevig schoeisel en regenbestendige kleding.

Aan de voet van de Zonneberg zijn verschillende standen en activiteiten in het doe-dorp. Je kan er o.a. proeven van enkele Oost-Vlaamse streekproducten. Leerlingen van het Provinciaal Technisch Instituut Zottegem stellen er trots hun zelfgebouwde solar-auto voor. Je ontdekt bij Regionaal Landschap Meetjesland alles over houtige biomassa. Je ontdekt hoe je je vlot én duurzaam kan verplaatsen. En je kan je registreren voor de volgende groepsaankoop groene stroom of solliciteren voor één van onze openstaande vacatures …

Een gunstig ondernemersklimaat creëren

Door participatie wil het provinciebestuur een gunstig ondernemersklimaat creëren. We ontwikkelen en vrijwaren o.a. ruimte voor bedrijvigheid of saneren vervuilde bedrijfsgronden.

De versnelde omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie is enkel mogelijk door samen te werken met verschillende partners, waaronder lokale besturen en private bedrijven. Bij de Provincie verbinden we expertise.

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie:

"Fabriek Energiek is een geslaagd voorbeeld van de gezamenlijke aanpak tussen een privaat ondernemersinitiatief en de Provincie als faciliterende overheid. Op dit voormalig gipsstort ligt nu één van de grootste zonnepanelenparken van de Benelux: Terranova Solar, waarin ook Provincie Oost-Vlaanderen mee investeerde via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM). Fabriek Energiek is in 2018 ontstaan uit dit partnerschap dat werk maakt van transitie naar duurzame energie."

Een klimaatgezond Oost-Vlaanderen in 2040

Provincie Oost-Vlaanderen streeft ernaar om in 2040 volledig op duurzame energie te draaien die zelf geproduceerd wordt. Klimaat is één van de 8 speerpunten in het provinciaal beleid.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en energie:

"De verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie en -gas draagt sterk bij aan de klimaatverandering. Bij Fabriek Energiek ontdek je alles over de transitie naar duurzame energie via zon, wind, bodemwarmte en biomassa. Dat zijn de energiebronnen van vandaag en de toekomst, zonder schadelijke CO2-uitstoot."

Maar ook thema’s als natuurlijk groenbeheer en veilige fietsinfrastructuur komen aan bod. We willen op Open Bedrijvendag inwoners, bedrijven, overheden, … inspireren om samen bij te dragen aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.

Fabriek Energiek, educatief doe-centrum voor hernieuwbare energie

Op weekdagen zijn scholen en groepen welkom bij Fabriek Energiek. Leren door experimenteren is een belangrijk uitgangspunt. Via doe-opdrachten bij technische opstellingen ontdekken leerlingen hoe zonnepanelen energie opwekken en hoe je hun efficiëntie kan verhogen. Er wordt op maat van jongeren en nieuwsgierige volwassenen gewerkt en Fabriek Energiek biedt aangepaste educatieve pakketten aan. Groepen van max. 30 personen per halve dag.

De pers is welkom bij Fabriek Energiek in aanwezigheid van gedeputeerden Kurt Moens en Riet Gillis op zondag 6 oktober om 11 uur. Openingsuren op Voka Open Bedrijvendag: 10-17 uur. Adres: Achille De Clercqlaan 9 in Zelzate.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en energie
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en energie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent