Skip to Content

Op zoek naar subsidies voor je project in de land- en tuinbouw?

Innovatieve technieken, nieuwe teelten, droogte, alternatieve afzet- en verdienmodellen, … Er beweegt wat in de land- en tuinbouwsector.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid:

"Verenigingen kunnen voor hun innovatief, duurzaam of #klimaatgezond projectidee in de land- en tuinbouwsector voor 1 oktober 2019 een subsidieaanvraag indienen binnen één van de subsidiereglementen."

Voor initiatieven, die bijdragen aan het agrarisch landschap, kan een vereniging van land- en tuinbouwers ook een toelage aanvragen onder subsidies voor Landschapsbeheer (max. 7 500 EUR).

Een overzicht van alle subsidies, reglementen en aanvraagformulieren vind je op www.oost-vlaanderen.be/subsidies onder het thema Werken en Ondernemen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent