Skip to Content

Op zoek naar de handelskern van de toekomst

Met steun van EFRO lanceren Provincie Oost-Vlaanderen en Unizo Oost-Vlaanderen het project ‘Lokaal 3D’. In vijf cases gaan ze samen met lokale besturen op zoek naar de handelskern van de toekomst. Die toekomst wordt slim, want beleidskeuzes zullen steeds meer gebaseerd zijn op sterk verzamelde en correct geanalyseerde gegevens. Het project moet resulteren in een draaiboek dat alle lokale besturen kunnen gebruiken om hun handelskernen op een slimme manier te versterken en toekomstbestendig te maken.

Steun voor de lokale handelskernen

Lokale handelskernen spelen een belangrijke economische rol in onze provincie. In Oost-Vlaanderen realiseert de detailhandel 7,5 miljard euro omzet. De sector is ook een belangrijke werkgever met bijna 20 000 zelfstandige winkeliers en bijna 30 000 werknemers. 22 000 mensen zijn actief in de Oost-Vlaamse horeca. Naast het economische belang zorgen bloeiende handelskernen voor sfeer en dynamiek en dragen ze sterk bij tot de sociale cohesie in onze stads- en dorpskernen.

De Provincie Oost-Vlaanderen zet al geruime tijd in op het versterken van de Oost-Vlaamse handelskernen. Vorig jaar werd het EFRO-project ‘Onderneem erop uit’ gestart. Dat heeft als insteek om de ambtelijke capaciteit bij de lokale besturen te versterken. Met de lancering van dit tweede EFRO-project kan de Provincie haar rol als partner voor lokale besturen inzake lokale economie voort vorm geven.

“Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is het inspireren en ondersteunen van lokale besturen bij de ontwikkeling van hun kernversterkend beleid een absolute prioriteit. Wij zetten al jaren in op het ontsluiten van data, maar willen nu samen met onze lokale besturen deze data omzetten naar concrete ingrepen in de praktijk. Smart cities is immers geen toekomstmuziek meer en onze lokale besturen willen actief aan de slag gaan. Wij vanuit de Provincie willen hen daar graag bij helpen en begeleiden.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand

Draaiboek voor alle lokale besturen

Uiteindelijk moet het project resulteren in een draaiboek dat voor alle lokale besturen toegankelijk is, zodanig dat ook zij kunnen bouwen aan de handelskern van de toekomst. Alle inzichten zullen worden gedeeld. Het draaiboek en de gedeelde inzichten vormen het sluitstuk van dit project dat loopt tot december 2022.

Het project heeft een totale kostprijs van 739 400 EUR en kan worden gerealiseerd dankzij Europese (EFRO) en Vlaamse (Hermes) steun, beide ter waarde van 295 760 EUR. De bijdrage van Provincie Oost-Vlaanderen bedraagt 92 425 EUR, die van UNIZO 55 455 EUR.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Pieter-Jan Fieremans beleidsmedewerker lokale en ruimtelijke economie
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand
Pieter-Jan Fieremans beleidsmedewerker lokale en ruimtelijke economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent