Op weg naar een verbeterde Leirekensroute. Provincies starten studie op

De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen starten vandaag een studie naar de verbetering van de F27, de fietssnelweg die ook gekend is als Leirekensroute. Tegen eind 2017 moet de studie resulteren in voorontwerpen voor de heraanleg van deze belangrijke fietssnelweg in de regio Aalst-Londerzeel. Betere en veiligere kruispunten zijn hierbij een must. Ook het landschap speelt een hoofdrol in de studie. 

‘Deze studie bestudeert het volledige traject van de F27 – goed voor 20,6 km -  om te komen tot een fietsroute die voldoet aan de eisen van een fietssnelweg. De vele kruispunten met autowegen en de breedte en verharding van de route worden onder de loep genomen. De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar voor deze studie. Hierdoor kan de volledige route in één beweging onderzocht worden. Zo kunnen we tot de best mogelijke en meest uniforme oplossing komen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit in Vlaams-Brabant. 

‘De Leirekensroute is een belangrijk onderdeel van een blauw-groen netwerk in de streek. We kiezen ervoor om de studie niet alleen vanuit het standpunt van mobiliteit te laten opmaken. We hebben ook aandacht voor de natuur en het landschap en de recreatieve mogelijkheden. De studie zal resulteren in voorontwerpen voor de fietssnelweg zodat alles klaar staat om na de studie de werken te kunnen aanvatten. Voor de aanleg en de verbetering van de fietssnelweg voorzien we geld via het Fietsfonds. We zullen er ook voor zorgen dat alle actoren meegenomen worden in dit verhaal’, zegt Peter Hertog, gedeputeerde voor mobiliteit in Oost-Vlaanderen.

Beide provincies zullen samenwerken met de werkgroep Leirekensroute, de gemeenten Aalst, Merchtem, Opwijk en Londerzeel, het Vlaamse gewest en projectbureau ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ om tot een gedragen resultaat te komen. 

‘De Leirekensroute is een zeer populaire recreatieve route. Maar ook als woon-werk- en woon-schoolroute is ze een vaste waarde. Op piekdagen rijden meer dan 1.200 fietsers langs de vaste fietsteller die hier in Londerzeel werd geplaatst. Om al dat fietsverkeer veilig naar zijn bestemming te loodsen, zijn betere, veiligere kruispunten een must. Deze studie zal heel wat problemen in de toekomst voorkomen’, zegt Tom Troch, schepen van Londerzeel. 

‘De Leirekensroute bevindt zich in een waardevolle omgeving. Ze heeft een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde. Behalve de potentie om uitgebouwd te worden tot comfortabele en veilige fietsas, heeft ze ook alle troeven om zich te ontpoppen tot een aangename wandelroute met mooie rustpunten en waarlangs van alles te beleven valt. We ijveren dan ook voor een geïntegreerde aanpak waarbij de mobiliteits-, natuur-, landschaps- én recreatieve waarden van de Leirekensroute niet alleen beschermd, maar zelfs versterkt worden. ’, zegt Evelyne Fiers van het projectbureau ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.

‘De Leirekensroute is een troef voor de hele regio. We zijn blij dat er nu echt stappen worden gezet om de route te verbeteren, en dat met sterke aandacht voor het groene karakter van de route en voor de verkeersveiligheid en het fietscomfort’, zegt Willy Price van de werkgroep Leirekensroute. 

De resultaten van de studie worden verwacht tegen eind 2017. De kosten bedragen 85 000 EUR en worden gezamenlijk gedragen door provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor mobiliteit in Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen
Tom Dehaene gedeputeerde voor mobiliteit in Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant
Ilse Smitz dienst Mobiliteit Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen
Björn van Staeyen dienst Mobiliteit Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant
Peter Hertog gedeputeerde voor mobiliteit in Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen
Tom Dehaene gedeputeerde voor mobiliteit in Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant
Ilse Smitz dienst Mobiliteit Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen
Björn van Staeyen dienst Mobiliteit Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Brabant
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens



Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent