Skip to Content

Op minder dan 10 minuten van station Aalst naar de bedrijvenzone Dender Noord dankzij realisatie missing link op functionele fietsroute langs de Dender

Vandaag wordt de nieuwe fietsweg langs de Dender in Aalst officieel geopend. De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Aalst werken samen aan de realisatie van een veilig en comfortabel functioneel fietsroutenetwerk. Ter hoogte van de bedrijvenzone Dender Noord is tussen de Bergweg en de Doorsteeklaan een belangrijke missing link gerealiseerd voor pendelaars en scholieren.

Missing link ‘Tragel’

Ter hoogte van de bedrijvenzone Dender Noord in Hofstade is een missing link in het functioneel fietsroutenetwerk weggewerkt. Over een afstand van 400 m heeft het bedrijf Norré-Behaegel, in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen, een fietsweg langs de Dender aangelegd. De fietsweg is aangelegd op een breedte van 3 meter in asfalt. De fietsweg is voorzien van verlichting. Voor de veiligheid van de fietsers is er een houten vangrail langs de kant van de Dender.

De totale kostprijs voor de realisatie van de fietsinfrastuctuur en verlichting bedraagt 227 658,94 EUR (incl. btw). De Vlaamse overheid geeft hierbij een financiële tussenkomst van 50% aan de Provincie via het Fietsfonds omdat deze fietsroute ook onderdeel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

Provincie, pionier van fiets(snel)wegen

De Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Aalst werken samen aan de realisatie van een functioneel fietsroutenetwerk in de regio. De Provincie is al jaren pionier in de aanleg van fietswegen gelegen op een netwerk langeafstandsfietspaden of als onderdeel van het (Oost-)Vlaamse fietssnelwegenplan.

"De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om voor haar grondgebied een sluitend netwerk te realiseren . Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te leggen, worden pendelaars en scholieren meer overtuigd om de fiets te nemen. Op die manier wordt de fiets een veilig, snel en gezond alternatief voor dagelijkse verplaatsingen."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Toekomstige realisaties regio Aalst

De realisatie van de missing link van het lange afstandsfietspad Dendermonde-Aalst langs de Dender is het resultaat van een uitermate goede samenwerking tussen overheid en private bedrijven. De private bedrijven gelegen aan het fietspad en de herinrichting van het nieuw verworven terrein door de firma Jan De Nul hebben er samen met de stad, de Provincie en de Vlaamse Overheid, voor gezorgd dat het ontbrekende deel van het fietspad kon uitgevoerd worden.

"Dit is een staaltje van afstemming tussen het algemeen belang en het privaat of bedrijfsbelang. Er kan nu veilig gefietst worden langs de route Dendermonde - Aalst. We kijken er als stad naar uit om samen met de Provincie en de Vlaamse Overheid de fietsroute verder door te trekken en de aansluiting te maken met het jaagpad richting Geraardsbergen. Volgend jaar vatten worden hiervan de werken aangevat om vanuit de aansluiting fietspad – Tragel ook verder een veilige fietsverbinding te maken tot aan het viaduct. In een latere fase, nadat de site Pendelparking verder ontwikkeld is, zal bekeken worden hoe we op de meest verantwoorde wijze te koppeling kunnen maken met het jaagpad. We blijven ons inzetten om van Aalst een veilige fietsstad te maken.”

Jean-Jacques De Gucht, schepen van Mobiliteit stad Aalst

De Provincie Oost-Vlaanderen wil een sluitend netwerk aan fietssnelwegen realiseren in de regio rond Aalst:

  • Optimalisatie van de F27 (Aalst - Londerzeel)
  • Realisatie van de missing link in de F43 (Aalst - Sint-Niklaas) t.h.v. de bedrijvenzone in Gijzegem
  • Realisatie van de missing link in de F414 (Aalst - Zottegem) t.h.v. de Zadelweg, aansluitend op de bedrijvenzone Siesegemkouter en t.h.v. het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst
  • Optimalisatie van de F2 (Gent - Brussel) t.h.v. de stationsomgeving Aalst en realisatie van de missing link Aalst - Lede
  • Optimalisatie van de F220 (Aalst - Asse)
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Ilse Smitz beleidsmedewerker mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jean-Jacques De Gucht schepen van Mobiliteit, stad Aalst
Kim Van den Eeckhout stad Aalst
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Ilse Smitz beleidsmedewerker mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jean-Jacques De Gucht schepen van Mobiliteit, stad Aalst
Kim Van den Eeckhout stad Aalst
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent