Op de fiets tussen Kluisbergen, Kortrijk en Oudenaarde: snel, eenvoudig, comfortabel en veilig

In het voorjaar van 2017 werkte de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Gemeente Kluisbergen, de fietssnelweg op de Oude Spoorlijn Oudenaarde- Moeskroen af op grondgebied Oost-Vlaanderen. De fietsweg tussen Kapellestraat en Kattestraat verbindt op een veilige en vlotte manier Ruien en Kluisbergen.

Op de oude spoorwegbedding OL 85 werd een veilige en comfortabele fietsverbinding aangelegd van 1500 m. lang en 3 m. breed. De fietsweg loopt van de Kapellestraat tot aan de grens met Henegouwen ter hoogte van de Kattestraat. Deze sluit aan op het bestaande fietspad vanaf Oudenaarde N60 tot Kluisbergen Kapellestraat.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: “Dit fietspad maakt deel uit van het Oost-Vlaamse Fietssnelwegennetwerk. De Provincie Henegouwen zal de verbinding naar de fietsersbrug over de Schelde aanleggen. Zo zal op termijn een verbinding richting Kortrijk – Avelgem, Moeskroen, Doornik en Ronse gerealiseerd worden.”

 

De fietssnelweg werd aangelegd in asfalt en conform de bepalingen van de Vademecum fietsvoorzieningen. Zo wordt een vlotte doorgang voorzien en worden de fietsers op een veilige manier over de verschillende kruispunten geleid.

Provincie financiert fietswegen

De fietssnelweg op de oude spoorwegbedding betekent een investering van 257 832 EUR. Daarvan betaalt de Provincie Oost-Vlaanderen 60%. Het Vlaams Gewest legt 40% bij. De gemeente Kluisbergen stelde de gronden ter beschikking. Na oplevering wordt de fietssnelweg eigendom van de Gemeente Kluisbergen, die verder instaat voor het goed beheer en onderhoud.

 

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Pieter Derudder en Marjolein Hantson dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Pieter Derudder en Marjolein Hantson dienst Mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent