Provincie Oost-Vlaanderen ondertekent Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen

De Provincie Oost-Vlaanderen ondertekende op donderdag 1 maart als eerste provincie het Europese Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen. Ze wil hiermee het belang onderstrepen van een planningsbeleid mét burgers en niet enkel voor burgers. Ruimtelijke planning heeft immers een directe impact op de kwaliteit van de leefruimte van de Oost-Vlaming. 

“De afgelopen 3 jaar hebben we heel wat ervaring opgebouwd rond participatie bij ruimtelijke planning. We kunnen concluderen dat participatie onmisbaar wordt. Door het charter te ondertekenen, willen we een duidelijk signaal geven aan onze partners, maar vooral aan alle Oost-Vlamingen. We willen benadrukken dat participatie voor ons de norm wordt, want plannen opmaken zonder op zijn minst te luisteren naar wat omliggende buurtbewoners ervan denken, kan niet meer.”, aldus gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke planning.

Om dat te benadrukken, ondertekenden de Oost-Vlaamse gedeputeerde voor ruimtelijke planning Martine Verhoeve en Joris Scheers, voorzitter van de ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners), een charter waarin de principes van participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen geconcretiseerd worden. De Provincie Oost-Vlaanderen is de eerste provincie die het Europees charter ondertekent.

Voor de Provincie is het een logisch gevolg van de bestaande participatieve werking.

“Onze ambitie is om die participatieve werking alleen nog maar uit te breiden. We zien participatie als een kernwaarde binnen ruimtelijke planning. We kijken ook naar de toekomst, waarin de Provincie een grondgebonden organisatie wordt. Niet alleen bij ruimtelijke planning, maar ook bij heel wat andere thema’s zoals landbouw, milieu, en economie wordt participatie heel belangrijk.”, vervolgt gedeputeerde Martine Verhoeve.

Oproep naar Oost-Vlaamse steden en gemeenten

Om de boodschap kracht bij te zetten, roept de Provincie alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten op om haar voorbeeld te volgen en ook het charter te ondertekenen. Hoe meer lokale besturen dat doen, hoe beter, want dan bewijzen ook zij dat participatie de norm wordt binnen hun bestuur. Geraardsbergen en Deinze zijn alvast heel geïnteresseerd om in de toekomst het charter te ondertekenen. 

#planningkwadraat

De Provincie zet sinds een aantal jaren sterk in op projectmatig en gebiedsgericht werken, met een sterke focus op participatie. Als Provincie neemt ze de rol op van verbinder en facilitator. Ze wil betrokkenen samen brengen en naar elkaar laten luisteren. Ze betrekt omwonenden als lokale experts en neemt hun input mee om betere beslissingen te nemen. De Provincie Oost-Vlaanderen spreekt van een transitie in ruimtelijke planning en heeft dit vertaald naar #planningkwadraat: https://vimeo.com/167390938

Contacteer ons
Davina De Palmenaer Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Davina De Palmenaer Dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent