Skip to Content

Oost-Vlaanderen promoot met #teGekVeiligOpJeBek fietshelmen bij jongeren

In het kader van de verkeersveiligheid lanceren de Provincie Oost-Vlaanderen en de Federale dienst van de gouverneur een project om het dragen van de fietshelm te stimuleren bij jongeren. 

Bedoeling is dat jongeren op een creatieve manier leren dat een helm dragen nuttig is. Naast educatief materiaal is er ook een wedstrijd aan het project gekoppeld.

De deelnemende klasgroepen maken een fotocollage waarin de fietshelm prominent aanwezig is en posten deze dan op de facebookpagina van de school met #tegekveiligopjebek als hashtag. Het bericht met de meeste likes wint de wedstrijd.

Op 22 oktober 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt. 

“Het dragen van een fietshelm is nog steeds niet hip en via dit project willen we daar verandering in brengen! Dit project bestaande uit een educatief en een creatief luik tracht leerlingen van het 2de jaar secundair onderwijs aan te sporen tot verkeersveilig gedrag.” , aldus gouverneur Jan Briers.  

Het eerste luik brengt het belang van verkeersveiligheid onder de aandacht bij de jongeren.  Om verkeersveilig gedrag bij de jongeren te stimuleren, wordt aan de scholen gevraagd het educatief materiaal ‘Booster’ van Rondpunt vzw te gebruiken in de klas. Dit educatief materiaal zal gratis ter beschikking gesteld worden aan de deelnemende klassen.

“Op die manier willen we de jongeren informeren over het nut van een fietshelm. Het dragen van een fietshelm is nog steeds geen evidentie bij jongeren. Nochtans heeft een persoon die een fietshelm draagt 75 procent minder kans op een hoofdwonde.” , licht gedeputeerde  Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit, toe.

Het tweede luik van het project bestaat uit een creatieve wedstrijd. De Provincie Oost-Vlaanderen bezorgt fietshelmen aan alle deelnemende klassen. De leerkrachten kunnen die vrij verdelen onder de fietsende leerlingen.

Het creatieve luik heeft als doel de leerlingen warm te maken voor het dragen van een fietshelm. Aan de deelnemende klasgroepen wordt daarom gevraagd een fotocollage te maken van hun groep waarin de fietshelm prominent aanwezig is. 

Om de jongeren te bereiken via hun eigen kanalen is gekozen om de wedstrijd via de sociale netwerksite Facebook te laten verlopen. Deelnemende klassen kunnen nog tot 19 oktober om 12 uur de collage op de officiële pagina van hun school plaatsen met behulp van #tegekveiligopjebek.

Het bericht met de meeste likes op 19 oktober 2018 om 12 uur stipt, wint de wedstrijd.

Met een persmoment op maandag 22 oktober 2018, in aanwezigheid van gouverneur Jan Briers en gedeputeerde Peter Hertog, zal de winnaar bekendgemaakt worden. De winnende klas krijgt toegangstickets voor het spel Prison Island bij Yeti in Eeklo.

Het persmoment vindt plaats in de winnende school tussen 14 en 16 uur. Op 19 oktober volgt meer info over de locatie. 

Contacteer ons
Jan Briers gouverneur, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jessie Beurms persverantwoordelijke, Provincie Oost-Vlaanderen
Jan Briers gouverneur, Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Jessie Beurms persverantwoordelijke, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent