Oost-Vlaanderen is 10de meest competitieve regio in Europa

Oost-Vlaanderen is de meest competitieve provincie van België en de 10de meest concurrentiële regio van Europa. Daarmee doet onze provincie spectaculair beter dan de 21ste plaats in de vorige ranking uit 2019. Dat blijkt uit een nieuwe editie van de EU Regional Competitiveness Index, die meet hoe aantrekkelijk het is om in een bepaalde regio te investeren, te ondernemen of te werken.

Sterke opmars

De jongste EU Regional Competitiveness Index die deze week werd gepubliceerd, rangschikt sinds 2010 zo’n 234 Europese regio’s op basis van verschillende parameters. De studie kijkt daarbij naar zaken zoals investeringen in onderzoek en ontwikkeling, scholing of werkgelegenheid. Elke regio krijgt punten voor 64 indicatoren en ook een totaalscore.

Wat blijkt? Oost-Vlaanderen is aan een sterke opmars bezig. In 2019 bezette Oost-Vlaanderen nog een 21ste plaats. Op amper drie jaar tijd springt onze provincie naar een 10de plaats. Oost-Vlaanderen bevindt zich daarmee in het gezelschap van andere Europese topregio’s zoals Utrecht, Île-de France of Stockholm.

In vergelijking met de vorige ranglijst in 2019 wipt Oost-Vlaanderen over Antwerpen (12de plaats) naar de eerste stek onder de Belgische provincies. De Brusselse regio scoort met een negende plaats nog beter, maar zoals voor sommige andere grootstedelijke regio’s werd voor Brussel gekeken naar zowel Vlaams-Brabant, Waals-Brabant als de hoofdstad samen.

Innovatieve topregio

Voor innovatie scoort Oost-Vlaanderen heel sterk. Slechts 7 regio’s in Europa doen het beter op vlak van de ‘Innovation’ sub-index’ uit de studie. Die barometer peilt onder andere naar economische mogelijkheden om zich te specialiseren en verbreden, of in welke mate een regio voorop staat bij het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe technologie.

Dit resultaat bewijst dat Oost-Vlaanderen een echte speeltuin is voor start-ups, investeerders en onderzoekers. We zijn trots op deze erkenning als Europese topregio. Maar het is onze ambitie om bij de volgende ranking nog hoger te eindigen. We willen onderzoekers en ondernemers samenbrengen op de innovatiespeelplaats die Oost-Vlaanderen is.

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

In 2021 lanceerde de Provincie Oost-Vlaanderen daarom Innovation Playground. Dit initiatief wil Oost-Vlaanderen bekend maken als economische topregio. Het stimuleert netwerking en kennisdeling tussen ondernemers, overheden en onderzoekers.

Het gaat om 6 sectoren waar de Provincie vandaag al sterk in staat of veel potentieel in ziet en die het speerpunt vormen van haar economisch beleid. Deze speerpuntclusters zijn  (1) bio-economie/cleantech (2) materialen, (3) zorgeconomie, (4) slimme digitalisatie, (5) agro-voeding en (6) slimme logistiek.  

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Nicolas Moerman dienst Ondernemen & Innovatie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Nicolas Moerman dienst Ondernemen & Innovatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent