Skip to Content

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally’s van start!

10 oktober, 7 november en 14 november

Na het grote succes van de voorbije zorgberoepenrally’s, slaan ook dit najaar meer dan 20 organisaties uit Deinze, Aalst en Sint-Niklaas de handen in elkaar om zo’n 400-tal jongeren uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs warm te maken voor een job in de zorg- en welzijnssector.

Tijdens de rally’s delen mensen uit het werkveld, zoals de Oost-Vlaamse Zorgambassadeurs, hun ervaringen met jongeren. De jongeren proeven van een zestal zorgberoepen. Ze maken onder meer kennis met de technoloog in de medische beeldvorming, gaan op bezoek in een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking, leren prikken of een tillift gebruiken. Anderen ervaren dan weer hoe het voelt om ouder te worden door een ouderdomssimulatiepak aan te trekken.

Door deze doe-activiteiten kunnen de jongeren uittesten of ze de juiste talenten en interesses in huis hebben voor deze jobs.

Een leerling getuigt: “We leerden dat beroepen uit de zorgsector heel zwaar kunnen zijn, maar dat je er veel voor terugkrijgt. Het zijn beroepen met veel toekomst!”

Waar en wanneer?

De zorgberoepenrally’s vinden plaats op:

  • 10 oktober 2017 in Deinze, start in Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze
  • 7 november 2017 in Aalst, start in Sint-Augustinusinstituut Aalst
  • 14 november 2017 in Sint-Niklaas, start in Odisee Campus Sint-Niklaas

Telkens van 9 tot 12.10 uur en van 13 tot 16.10 uur

 

Groei van de zorgsector

“Het Beroepenhuis VZW zet zich elk jaar opnieuw in om deze rally’s te organiseren en dit blijkt zijn effect niet te missen”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

De afgelopen jaren is er in Oost-Vlaanderen duidelijk een stijging op te merken van de inschrijvingen in Personenzorg BSO en TSO, maar ook van de HBO5- en professionele bachelor- opleiding verpleegkunde. Dit jaar is er opnieuw aandacht voor instroom vanuit de ASO-stroom, waar de focus meer ligt op de wetenschappelijke en technische kant van zorgberoepen.

Betrokken organisaties

Familiezorg, Thuishulp-Bond Moyson, Familiehulp, Solidariteit voor het gezin, Partena, Dienstverleningscentrum Heilig Hart Deinze, Kinderopvang Stad Deinze, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Vesaliusinstituut, AZ Sint-Vincentius Deinze, Odisee Hogeschool, VIVO Social profit, Sint-Augustinusinstituut Aalst, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, AZ Nikolaas, Regionaal Welzijnsoverleg Aalst en de Oost-Vlaamse Zorgambassadeurs

De zorgberoepenrally’s zijn een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen binnen de Vlaamse promotiecampagne ‘Een zorgjob IK GA ERVOOR’. Deze campagne wil een antwoord bieden op de groei van de zorg- en welzijnssector en de vraag naar zorgverleners.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Frauke Alexander dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg, Provincie Oost-Vlaanderen
Maaike Loosveldt Het Beroepenhuis
Eddy Couckuyt Gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Frauke Alexander dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg, Provincie Oost-Vlaanderen
Maaike Loosveldt Het Beroepenhuis
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent