Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Ronse op 11 oktober 2018

Na het grote succes van de voorbije zorgberoepenrally’s*, slaan ook dit najaar zorgorganisaties in de Provincie Oost-Vlaanderen de handen in elkaar om jongeren uit de tweede en derde graad secundair onderwijs warm te maken voor een job in de zorg- en welzijnssector.

Tijdens de rally’s delen mensen uit het werkveld, zoals de Oost-Vlaamse Zorgambassadeurs, hun ervaringen met jongeren en proeven deze jongeren van een zestal zorgberoepen. Ze maken onder meer kennis met het beroep van verpleegkundige, kinderverzorger en kinesitherapeut en ze leren prikken en reanimeren. Door deze doe-activiteiten kunnen de jongeren ervaren of ze de juiste talenten en interesses in huis hebben voor deze jobs.

Een leerling getuigt: “We leerden dat beroepen uit de zorgsector heel zwaar kunnen zijn, maar dat je er veel voor terugkrijgt. Het zijn beroepen met veel toekomst!”

Waar en wanneer?

De zorgberoepenrally in Ronse vindt plaats op 11 oktober 2018 van 9 uur tot 12.10 uur en van 13 uur tot 16.10 uur in het Vesalius Instituut voor Verpleegkunde Ronse

Groei van de zorgsector

“Het Beroepenhuis VZW zet zich elk jaar opnieuw in om deze rally’s te organiseren”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Arbeid. "Leerlingen maken kennis met beroepen in de zorg- en welzijnssector. Dit motiveert hen om voor een zorgrichting te kiezen. Dit jaar is er opnieuw aandacht voor instroom vanuit de ASO-stroom, waar de focus meer ligt op de wetenschappelijke en technische kant van zorgberoepen."

Betrokken organisaties

Familiezorg Oost-Vlaanderen, Thuishulp-Bond Moyson, Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Partena, Wit-Geel Kruis Oost-Vlaanderen, Kinderverblijf Glorieux Ronse, vzw De Bolster Ronse, woonzorgcentrum De Linde Ronse, Komma vzw, Vesaliusinstituut, Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, VDAB.

 

*De zorgberoepenrally’s zijn een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent binnen de Vlaamse promotiecampagne ‘Een zorgjob IK GA ERVOOR’. Deze campagne wil een antwoord bieden op de groei van de zorg- en welzijnssector en de vraag naar zorgverleners.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Arbeid
Caroline Delbaere directie Onderwijs & Vorming
Maaike Loosveldt Het Beroepenhuis
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor Arbeid
Caroline Delbaere directie Onderwijs & Vorming
Maaike Loosveldt Het Beroepenhuis
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent