Skip to Content

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Oudenaarde, Gent en Eeklo

15 en 22 oktober, 26 november 2019

Dit najaar organiseren de zorg- en welzijnssector, Het Beroepenhuis vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen zorgberoepenrally’s* in Oudenaarde (15 oktober), Gent (22 oktober) en Eeklo (26 november).

Jongeren uit de tweede en derde graad secundair onderwijs maken tijdens de rally’s kennis met een job in de zorg- en welzijnssector.

Tijdens de rally’s proeven jongeren van een zestal zorgberoepen. Ze maken onder meer kennis met het beroep van verpleegkundige, verzorgende en kinderbegeleider. Door doe-activiteiten kunnen de jongeren ervaren of ze de juiste talenten en interesses in huis hebben voor deze jobs.

Een leerling getuigt: “In de zorgsector werk je met je hoofd, handen en hart. Dat kan soms zwaar zijn maar je krijgt er veel voor terug. Ik wil graag aan de slag in de zorgsector.”

Waar en wanneer?

15 oktober 2019: IVV Sint-Vincentius, Hoogstraat 20, Oudenaarde

22 oktober 2019: AZ Palfijn, Watersportlaan 5, Gent

26 november 2019: AZ Alma, Ringlaan 15, Eeklo

Telkens van 9 tot 12.10 uur en van 13 tot 16.10 uur.

“Leerlingen maken op een actieve manier kennis met verschillende beroepen in de zorg- en welzijnssector. Dit helpt hen bij het maken van de juiste studiekeuze,” aldus gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs.

Betrokken organisaties

Familiezorg Oost-Vlaanderen, Thuishulp-Bond Moyson, Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Partena, AZ Alma, vzw Kinderlach, AZ Maria Middelares, Vesaliusinstituut, Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, VDAB, AZ Oudenaarde, woonzorgcentrum De Meerspoort, woonzorgcentrum Mariahuis Gavere, Wit-Geel Kruis Oost-Vlaanderen, Komma vzw, AZ Palfijn, OCMW Gent, Woonzorgcentrum Sint-Coleta Gent, Ondersteuningscentrum vzw Omega.

*De zorgberoepenrally’s zijn een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent (voor de editie Gent) binnen de Vlaamse promotiecampagne ‘Een zorgjob IK GA ERVOOR’. Deze campagne wil een antwoord bieden op de groei van de zorg- en welzijnssector en de vraag naar zorgverleners.

Contacteer ons
Kurt Moens Gedeputeerde voor onderwijs
Caroline Delbaere directie Onderwijs en Vorming
Kurt Moens Gedeputeerde voor onderwijs
Caroline Delbaere directie Onderwijs en Vorming
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent