Skip to Content

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Gent op 18 maart 2021

Zorgberoepenrally’s gaan digitaal

Jaarlijks organiseren de zorg- en welzijnssector, Het Beroepenhuis vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen zorgberoepenrally’s* op een zorglocatie, in een ziekenhuis, woonzorgcentrum, ... Jongeren uit de tweede en derde graad secundair onderwijs maken tijdens de rally’s kennis met een job in de zorg- en welzijnssector.

Door COVID-19 kunnen de rally’s niet doorgaan op een zorglocatie. Zorgorganisaties laten geen of in heel beperkte mate bezoekers toe en de leerlingen mogen maar in kleine groepjes op uitstap. Daarom vindt er in het voorjaar een digitale versie van de zorgberoepenrally’s plaats.

“Leerlingen maken via mensen uit de sector kennis met verschillende beroepen in de zorg- en welzijnssector. Dit helpt hen bij het maken van de juiste studiekeuze.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Tijdens de digitale rally’s proeven jongeren van verschillende zorgberoepen: verpleegkundige, buurtzorger, verzorgende, zorgkundige en kinderbegeleider. Via een werkbundel en online sessies kunnen de jongeren ervaren of ze de juiste talenten en interesses in huis hebben voor deze jobs. Zo maken ze kennis met verschillende verzorgenden in de thuiszorg via filmpjes. Via een quiz en een vraaggesprek verkennen ze de sector van de kinderopvang. Een leerkracht getuigt: “Veel activiteiten zijn geannuleerd dit schooljaar vanwege COVID-19. Daarom is het fijn dat de zorgberoepenrally’s digitaal kunnen plaatsvinden."

Waar en wanneer?

De zorgberoepenrally in Gent vindt online plaats op 18 maart 2021 van 8.45 tot 11.30 uur en van 13.15 tot 16 uur. Stad Gent financiert de Gentse rally. Verschillende stadsdiensten werken mee aan de rally.

Betrokken organisaties

Stad Gent, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Bond Moyson, i-mens, Partena - OZ, Familiehulp, AZ Maria Middelares, woonzorgcentrum Mariahuis Gavere en Huis Sint-Coleta Gent, Wit-Geel Kruis Oost-Vlaanderen, Vesalius verpleegkunde, Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, VDAB.

 

*De zorgberoepenrally’s zijn een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen binnen de Vlaamse promotiecampagne ‘Een zorgjob IK GA ERVOOR’. Deze campagne wil een antwoord bieden op de groei van de zorg- en welzijnssector en de vraag naar zorgverleners.

Contacteer ons
Kurt Moens Gedeputeerde voor Onderwijs
Maaike Loosveldt Het Beroepenhuis
Caroline Delbaere team Flankerend onderwijsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Kurt Moens Gedeputeerde voor Onderwijs
Maaike Loosveldt Het Beroepenhuis
Caroline Delbaere team Flankerend onderwijsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent