Skip to Content

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Gent

Op 21 en 22 november organiseerden Provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, Het Beroepenhuis vzw, VDAB en partners uit de zorg- en welzijnssector een zorgberoepenrally1 om leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs warm te maken voor zorgjobs.

In Gent maakten de leerlingen en zij-instromers onder meer kennis met de beroepen van kinderbegeleider, kinesitherapeut, logopedist, verpleegkundige, verzorgende en zorgkundige. Door zelf verschillende zorgtaken uit te voeren, ontdekten ze of ze over de interesse en talenten beschikken om voor een job in de zorg- en welzijnssector te kiezen en hiervoor een opleiding te volgen. Net als de zij-instromers waren leerlingen met dubbele en doorstroomfinaliteit voor het eerst ook individueel welkom, eventueel vergezeld door hun ouders. Dit zorgde voor heel gemotiveerde deelnemers.

Een leerling getuigt:

"Ik wil werken als verpleegkundige, dus ik kom luisteren naar wat ik daarvoor moet doen"

Een andere leerling vult aan:

"Ik wil het liefst huisarts worden, maar ik kom toch eens kijken welke zorgberoepen er nog meer zijn" 

“De deelnemers maken op een actieve manier kennis met diverse beroepen in de zorg- en welzijnssector. Dit helpt hen om een goede vervolgopleiding te kiezen.”

gedeputeerde Moens, bevoegd voor Onderwijs.

Samenwerkende partners

Arteveldehogeschool, AZ Sint-Lucas, Familiehulp, Helan, Het Beroepenhuis vzw, HOGENT, Huis Sint-Coleta, i-mens, IVV Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Site Mariahuis, Stad Gent, VDAB, Vesaliusinstituut, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.

1De zorgberoepenrally’s zijn een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en kaderen binnen de campagne Careēr van de Vlaamse overheid om meer mensen warm te maken voor een job in de zorg- en welzijnssector, zie: https://care-er.be/nl.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kevin De Coninck coördinator flankerend onderwijsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Kaat Bottu educatief medewerker, Het Beroepenhuis vzw
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kevin De Coninck coördinator flankerend onderwijsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Kaat Bottu educatief medewerker, Het Beroepenhuis vzw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent