Skip to Content

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Gent

dinsdag 26 oktober 2021

Dit najaar organiseren de zorg- en welzijnssector, Het Beroepenhuis vzw en de provincie Oost-Vlaanderen zorgberoepenrally’s. Jongeren uit de tweede en derde graad secundair onderwijs maken tijdens de rally’s kennis met een job in de zorg- en welzijnssector.

Op dinsdag 26 oktober 2021 vindt de zorgberoepenrally plaats in Gent. De pers is welkom.

“Leerlingen maken op een actieve manier kennis met verschillende beroepen in de zorg- en welzijnssector. Dit helpt hen bij het maken van de juiste studiekeuze.”

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Tijdens de rally’s proeven jongeren van een zestal zorgberoepen. Ze maken onder meer kennis met het beroep van verpleegkundige, verzorgende, thuisverpleegkundige, laborant, kinderbegeleider, audioloog en ergotherapeut. Ze leren prikken, verzorgen wonden en nemen een kijkje in het laboratorium van het ziekenhuis. Door deze doe-activiteiten kunnen de jongeren ervaren of ze de juiste talenten en interesses in huis hebben voor deze jobs.

Een leerling getuigt: “In de zorgsector werk je met je hoofd, handen en hart. Dat kan soms zwaar zijn maar je krijgt er veel voor terug. Ik wil graag aan de slag in de zorgsector.” 

Waar en wanneer?

De zorgberoepenrally in Gent vindt plaats op dinsdag 26 oktober 2021 in het AZ Jan Palfijn, Watersportlaan 5, Gent van 9 tot 12.10 uur en van 13 tot 16.15 uur.

Betrokken organisaties

Familiezorg Oost-Vlaanderen, AZ Jan Palfijn, Stad Gent, Stad Gent Dienst Kinderopvang, woonzorgcentra Mariahuis Gavere en Sint-Coleta Gent, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, Vesaliusinstituut, Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, Artevelde Hogeschool, VDAB

De zorgberoepenrally’s zijn een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent binnen de Vlaamse promotiecampagne ‘Een zorgjob IK GA ERVOOR’. Deze campagne wil een antwoord bieden op de groei van de zorg- en welzijnssector en de vraag naar zorgverleners.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Jorinde Lannau team Flankerend onderwijsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Maaike Loosveldt Het Beroepenhuis
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Jorinde Lannau team Flankerend onderwijsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Maaike Loosveldt Het Beroepenhuis
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent