Skip to Content

Oost-Vlaamse zorgberoepenrally in Eeklo

Op donderdag 10 november 2022 organiseerden de zorg- en welzijnssector, Het Beroepenhuis vzw en de Provincie Oost-Vlaanderen een zorgberoepenrally in Eeklo1. Leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs worden hiermee warm gemaakt voor jobs in de zorg- en welzijnssector.

Tijdens een zorgberoepenrally proeven de leerlingen van diverse zorgberoepen zoals o.a. verpleegkundige, verzorgende in de thuiszorg, logopedist, kinderbegeleider, ergotherapeut, kinesitherapeut en technoloog medische beeldvorming. Ze leren prikken, wonden verzorgen en nog veel meer. Door deze doe-activiteiten kunnen ze zelf ervaren of ze over de juiste talenten beschikken om deze jobs uit te oefenen.

Een leerling getuigt: "Het rechtstreekse contact met de mensen spreekt mij erg aan in de job van verzorgende in de thuiszorg."

Een andere leerling vult aan: "Ik denk dat de job heel veel voldoening geeft."

“Leerlingen maken op een actieve manier kennis met diverse zorgberoepen. Dit helpt hen bij het maken van de juiste studie- en beroepskeuzes.” gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Samenwerkende partners 

Arteveldehogeschool, AZ Alma, Helan Thuiszorg, Het Beroepenhuis vzw, IVV Sint-Vincentius, Kinderdagverblijf Kinderlach, Provincie Oost-Vlaanderen, VDAB, Vesalius Verpleegkunde, Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.

1De zorgberoepenrally’s zijn een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en kaderen binnen de Vlaamse promotiecampagne ‘Een zorgjob. IK GA ERVOOR’, zie: https://www.ikgaervoor.be/. Deze campagne wil een antwoord bieden op de blijvende vraag naar werkkrachten in de zorg- en welzijnssector.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kevin De Coninck coördinator flankerend onderwijsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Darlin VandenBil educatief medewerker, Het Beroepenhuis vzw
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kevin De Coninck coördinator flankerend onderwijsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Darlin VandenBil educatief medewerker, Het Beroepenhuis vzw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent