Oost-Vlaamse provincieraad kent subsidies toe aan negen sportinitiatieven

Woensdag 12 juli 2017 — De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 21 juni subsidies toegekend aan negen initiatiefnemers van sportprojecten en bouw- en verbouwprojecten van sportinfrastructuur of sportinstallaties. Dit kadert binnen bovenlokale sportondersteuning.

Een lijst van de projecten en werkzaamheden die een subsidie hebben ontvangen, is te vinden in de bijlage.

Volgens het provinciaal reglement kan de deputatie subsidies toekennen aan projecten en initiatieven voor de bouw en verbouw van sportinfrastructuur en –installaties. De aanvrager van een subsidie moet kunnen aantonen dat de werken het bovenlokaal karakter van de sportinfrastructuur bevorderen.

Ook sportprojecten met een bovenlokale uitstraling kunnen een subsidie ontvangen. Bovendien moeten ze betrekking hebben op één of meer van volgende thema's om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • natuurgebonden sporten,
  • innovatie in de sport
  • sport voor personen met een handicap.
Katrien De clercq dienst Sport at Provincie Oost-Vlaanderen