Skip to Content

Oost-Vlaamse plattelandsdichter Paul Demets stelt zijn gedichtenbundel 'De Aangelanden' voor

dinsdag 28 januari 2020 in het Groot Vleeshuis in Gent

Oost-Vlaamse plattelandsdichter Paul Demets stelt op dinsdag 28 januari 2020 zijn gedichtenbundel 'De Aangelanden' voor. Het boek bevat de gedichten die hij schreef als Oost-Vlaams plattelandsdichter van 2016 tot 2019. De voorstelling is een samenwerking tussen het Poëziecentrum en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV).

Programma

  • Verwelkoming door Carl De Strycker en gedeputeerde Leentje Grillaert 
  • Piet Piryns gaat in gesprek met dichter Paul Demets
  • Dichter Paul Demets leest voor
  • Peter Vermeersch (Flat Earth Society) improviseert
  • Aansluitende receptie

Praktische informatie

De voorstelling is gratis en vindt plaats in het Groot Vleeshuis, Groentemarkt 7 in 9000 Gent. De deuren gaan open om 19.30 uur. Het programma start om 20 uur. Publiek en pers zijn welkom!

Inschrijven is noodzakelijk voor 24 januari 2020 via www.plattelandsdichter.be

Gedichtenbundel 'De Aangelanden'

Hoe ervaren mensen het leven op het platteland, dat net als in de steden meer dan ooit verandert? Bestaat dat nog: hechte dorpsgemeenschappen, traagheid en stilte? Wordt alles nu beheerst door appartementen, bio-industrie, molens voor windenergie en hoogspanningsmasten? Waarom worden er overal bomen gekapt?

Allemaal vragen die Paul Demets zich tussen 2016 en 2019 stelde als plattelandsdichter van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid:

“Paul sloeg zijwegen in, praatte met de bewoners van het platteland, leefde mee met hen tussen planten en dieren. En beleefde met hen de actualiteit. 'De Aangelanden' is een poging om zijn belevenissen in documentaire poëzie te vatten.”

Paul Demets

Paul Demets is dichter, poëzierecensent voor De Standaard en voor de poëzietijdschriften Awater en Poëziekrant. In 2011 publiceerde hij de poëziebundel De bloedplek (De Bezige Bij), waarvoor hij de Herman de Coninckprijs 2012 ontving. In 2018 verscheen De klaverknoop (De Bezige Bij), die bekroond werd met de Jan Campertprijs. Met 'De Aangelanden' rondt hij zijn aanstelling als de plattelandsdichter van de Provincie Oost-Vlaanderen (2016-2019) af.  

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Landbouw & Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Anne Lonsain Poëziecentrum
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Landbouw & Platteland Provincie Oost-Vlaanderen
Anne Lonsain Poëziecentrum
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent