Oost-Vlaamse plattelandsdichter krijgt 2 jaar extra

De huidige Oost-Vlaamse plattelandsdichter Paul Demets krijgt 2 jaar extra om te schrijven voor het Oost-Vlaamse platteland. Hij schreef al 21 plattelandsgedichten.

Je kan ze allemaal lezen op www.plattelandsdichter.be.

"We stellen een plattelandsdichter aan om verschillende facetten van het Oost-Vlaamse platteland te belichten. Paul krijgt de titel voor twee extra jaren en kan zo zijn werk verder zetten."

Gedeputeerde Alexander, bevoegd voor landbouw en platteland

Paul neemt de taak opnieuw met veel plezier op. Hij kijkt er naar uit verschillende plaatsen, gebeurtenissen en initiatieven in Oost-Vlaanderen te eren of te becommentariëren met een plattelandsgedicht.

“Gedichtendag? Kijk, ruik, voel, wandel. Op het platteland is het elke dag gedichtendag.”

Paul Demets

 

Naar aanleiding van zijn nieuwe aanstelling schreef hij een korte tekst Schafttijd (zie hieronder). Het is een terugblik op twee jaar plattelandsdichterschap. En meteen een vooruitblik op de volgende twee jaar.

Op zondag 28 januari 2018 neemt Paul Demets je mee doorheen provinciaal domein Het Leen en laat je onderweg proeven van enkele mooie stukjes poëzie.  Meer info is hier te vinden.

Contacteer ons
Alexander Vercamer gedeputeerde voor Landbouw, Provincie oost-Vlaanderen
Katrien De Merlier dienst Landbouw en Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Alexander Vercamer gedeputeerde voor Landbouw, Provincie oost-Vlaanderen
Katrien De Merlier dienst Landbouw en Platteland, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent