Skip to Content

Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers en imkers bestelden massaal bomen en struiken, bloemenzaad en nestkasten

De 8ste editie van de groepsaankoop plantgoed, bloemenzaad en nestkasten van de Provincie Oost-Vlaanderen leverde een record aantal bestellingen op.

Enkele cijfers op basis van de inschrijvingen:

  • 240 deelnemers waarvan 199 landbouwers
  • 23 716 stuks inheems plantgoed (bosgoed, bomen, struiken & klimplanten) besteld door 168 deelnemers.
  • 337 kg (gratis) bloemenzaad van meerjarige veldbloemen
  • 450 kg (gratis) bloemenzaad van één-en tweejarige bloemen
  • Of anders geformuleerd: 154 landbouwers zaaien minstens 55 ha aan bloemenpracht in op Oost-Vlaamse percelen en akkerranden
  • Ruim 300 nestkasten voor boerenzwaluw, vleermuis, mus en steenuil

Afhaalmomenten

De land- en tuinbouwers en imkers halen het bestelde plantgoed, bloemenzaad en nestkasten af op volgende data en locaties. Telkens tussen 10 en 14 uur.

  • Vrijdag 14 februari 2020: Axelwalle 14, Oudenaarde
  • Dinsdag 18 februari 2020: Tieltsesteenweg 114, Eeklo
  • Donderdag 20 februari 2020: Weverstraat 23, Sint-Niklaas

Pers is welkom hiervoor.

Doel groepsaankoop plantgoed en verdeling bloemenzaad

“Inheemse bomen, struiken, heggen & hagen zijn belangrijke landschapselementen en dragen bij aan een meer natuurlijke omgeving in de buurt van landbouwbedrijfsgebouwen. Via de groepsaankoop werden land- en tuinbouwers gestimuleerd om effectief aan te planten in de buurt van hun bedrijf.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid

Bloemenzaad wordt steeds vaker uitgezaaid aan de randen van akkers of in hoekjes die moeilijk bereikbaar zijn. Deze bloemrijke akkerranden zorgen voor meer biodiversiteit in het landbouwlandschap. Ze trekken insecten en vogels aan en dragen bij aan een betere bestuiving van gewassen en aan natuurlijke plaagbestrijding. Ook mensen appreciëren kleur en variatie in het landschap.

De steenuil, mus, boerenzwaluw en vleermuizen zijn diersoorten die vaak te vinden zijn in de buurt van landbouwbedrijven. Ze zorgen voor natuurlijke bestrijding van insecten, maar vinden moeilijk onderdak in hedendaagse stallen en loodsen. Door nestkasten te plaatsen, creëren landbouwers extra nestgelegenheid en schuilplaatsen.

De nestkasten voor mus en steenuil zijn gemaakt door de studenten van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Eeklo en de boerenzwaluw kommetjes door DAC De Loft in Dendermonde, een mooie samenwerking!

Wist je dat?

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en plattelandsbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en plattelandsbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent