Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers & imkers beplanten mee het landschap

Groepsaankoop plantgoed levert 223 bestellingen op

De elfde editie van de groepsaankoop plantgoed, bloemenzaad en nestkasten van de Provincie Oost-Vlaanderen leverde 223 bestellingen op.

"Inheemse bomen, struiken, heggen en hagen zijn belangrijke landschapselementen en dragen bij aan een meer natuurlijke omgeving in de buurt van landbouwbedrijfsgebouwen. Via de groepsaankoop werden land- en tuinbouwers en imkers gestimuleerd om effectief aan te planten."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid

Enkele cijfers

  • 212 deelnemers, waarvan 190 landbouwers
  • 15 931 stuks inheems plantgoed (bosgoed, bomen, struiken en klimplanten) besteld door 136 deelnemers
  • 180 zakken (gratis) bloemenzaad van meerjarige soorten, elk voor 750 m² bloemenrand
  • 160 zakken (gratis) bloemenzaad van een- en tweejarige bloemen, elk voor 750 m² bloemenrand
  • Of anders geformuleerd: 162 landbouwers zaaien minstens 25 ha aan bloemenpracht in op Oost-Vlaamse percelen en akkerranden
  • 61 nestkasten voor boerenzwaluw, mus en steenuil

Biodiversiteit stimuleren

Bloemenzaad wordt steeds vaker uitgezaaid aan de randen van akkers of in hoekjes die moeilijk bereikbaar zijn. Deze bloemrijke akkerranden zorgen voor meer biodiversiteit in het landbouwlandschap. Ze trekken insecten en vogels aan en dragen bij aan een betere bestuiving van gewassen en aan natuurlijke plaagbestrijding. Ook mensen appreciëren kleur en variatie in het landschap.

De steenuil, mus en boerenzwaluw zijn diersoorten die vaak te vinden zijn in de buurt van landbouwbedrijven. Ze zorgen voor een natuurlijke bestrijding van insecten, maar vinden moeilijk onderdak in hedendaagse stallen en loodsen. Door nestkasten te plaatsen, creëren landbouwers extra nestgelegenheid en schuilplaatsen.

De nestkasten voor mussen en steenuilen zijn gemaakt door de studenten van Richtpunt Campus Eeklo; de boerenzwaluwkommetjes door Pro Mente vzw.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw & Platteland
Nele Wauman beleidscoördinator dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw & Platteland
Nele Wauman beleidscoördinator dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent