Oost-Vlaamse Impactweek zet sociaal en circulair ondernemerschap in de kijker

Op maandag 2 oktober wordt het startschot gegeven voor de Oost-Vlaamse Impactweek. Gedurende vijf dagen (2 t.e.m. 6 oktober) worden maar liefst 50 evenementen georganiseerd waarbij ondernemingen, maatwerkbedrijven, sociaal-circulaire hubs, kennisinstellingen en tal van organisaties tonen op welke manier zij aan de slag gaan met sociale en circulaire economie. Het wordt een week vol boeiende activiteiten, workshops en inspirerende sprekers met tal van mogelijkheden om in contact te komen met gelijkgestemde impactmakers.

"Het Provinciebestuur bevordert sociaal circulair ondernemerschap en dit in samenwerking met diverse duurzame partners. Het uitgebreide aanbod aan activiteiten tijdens de komende impactweek getuigt van de synergie die er is tussen de diverse sociale en circulaire spelers en de impact die zij genereren. De tweede editie van de Oost-Vlaamse Impactweek wordt ongetwijfeld een week vol inspiratie en aanzet tot verdere actie."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

Programma

Het volledige aanbod van activiteiten kan je raadplegen op www.impactweek.be. Op die website kan je je inschrijven per activiteit.

Sociale en circulaire economie: speerpunten in het provinciale beleid

Provincie Oost-Vlaanderen zet al jaren in op de omschakeling naar een duurzame economie. De kruisbestuiving tussen circulaire en sociale economie biedt tal van kansen voor bedrijven in onze provincie. Veel circulaire activiteiten zoals sorteren, onderhoud, reparatie en de vernieuwing van goederen en materialen zijn een belangrijke hefboom voor sociale tewerkstelling.

 Twee provinciale subsidiereglementen ondersteunen de sociaal circulaire transitie in
Oost-Vlaanderen:

De oproep voor beide subsidiereglementen loopt tot 30 september 2023.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke dienst Ondernemen & Innovatie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Petra Van Poucke dienst Ondernemen & Innovatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent