Oost-Vlaamse Europadag brengt Europa extra dicht bij burger

Europadag, op 9 mei, is het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. Om deze dag in de kijker te zetten organiseert Europa Direct Oost-Vlaanderen op woensdag 10 mei een eigen Oost-Vlaamse Europadag. Het thema is dit jaar Nederland. Tijdens de gratis wandelzoektocht 'Europa heel dicht bij jou' kan iedereen ontdekken hoe Europa en Nederland verbonden zijn met Gent.

"Met een Europese zoektocht door onze provinciehoofdstad willen we gezinnen stimuleren om Europa op een speelse manier dichtbij te voelen. Europa, en bijgevolg ook Nederland, is namelijk dichter bij dan je denkt. Grensoverschrijdende en Europese samenwerkingen hebben al veel betekend voor onze provincie. Ze zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van onze regio. We vinden het dan ook belangrijk om dit extra in de kijker te zetten op een dag als Europadag.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese Samenwerking

'Europa heel dicht bij jou'-wandelzoektocht

Met de vragenbundel en route in de hand is het mogelijk om Nederland in Gent te ontdekken. De route eindigt met een Europese belevingsmarkt in het Provinciehuis én een lekkere verrassing voor iedereen die de zoektocht tot een goed einde brengt.

In de voormiddag staat de zoektocht open voor lagere scholen, in de namiddag is het de beurt aan het brede publiek.

Praktisch

Voor wie? Deze zoektocht is voor jong en oud, maar richt zich vooral op lagere schoolkinderen.

Wanneer? Woensdag 10 mei. Je kan de wandeling vrij starten tussen 12.00 en 16.00 uur.

Waar? Haal je vragenboekje met route op in PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonpein 2 (of download het vanaf 8 mei via oost-vlaanderen.be/europadirect). De wandeling gaat daar van start en eindigt in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1.

Inschrijven? Inschrijven hoeft niet.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese Samenwerking
Vanessa Schockaert EUROPA DIRECT Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Europese Samenwerking
Vanessa Schockaert EUROPA DIRECT Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent