Oost-Vlaamse Erfgoedredders starten in Lierde

Op dinsdag 9 oktober is in Lierde het startsein gegeven voor Erfgoedredders. Alle vierde leerjaren van de Vrije Basisscholen De Kei en Deftinge nemen deel en zullen samen met erfgoed- en natuurdeskundigen van het Provinciebestuur en van ter plaatse, een klasproject uitwerken. 

Het doel is om samen met de schoolkinderen plaatselijk erfgoed of waardevolle natuurelementen in stand te houden en beter bekend te maken. Samen met EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen) heeft de Provincie voor deze eerste editie Lierde gekozen als startgemeente.

Erfgoedredders is een nieuw educatief erfgoedtraject dat de Provincie Oost-Vlaanderen elk jaar uitrolt in een andere gemeente. Alle basisscholen van die gemeente worden uitgedaagd om deel te nemen met één of meer klassen van de tweede graad. Samen met erfgoeddeskundigen en landschapsspecialisten gaan de leerkrachten op zoek naar erfgoed in de schoolomgeving om er met de klas aan de slag te gaan. De kinderen ontdekken wat erfgoed is, waarom het zo waardevol is en ondernemen acties om het goed te bewaren of om het beter bekend te maken.

De Provincie coacht de leerkrachten bij het introduceren van de combinatie erfgoed en omgevingsonderwijs in hun klas. De leerkrachten krijgen feedback van elkaar en van de specialisten. De projectresultaten, groot of klein, verschijnen op projectfiches die elk jaar de syllabus aanvullen ter herinnering aan een mooi project, maar vooral ter inspiratie voor nieuwe erfgoedacties met de klas.

Oost-Vlaamse Erfgoedredders focussen op onroerend erfgoed en landschap en zetten de kinderen aan tot erfgoedactie. De gevolgde methodiek is deze van Buurten met erfgoed.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: “Op de startdag maakten de verschillende leerkrachten kennis met erfgoeddeskundigen, monumentenwachters, heemkundigen, natuurkenners of gewoon mensen die het erfgoed van Lierde koesteren en willen doorgeven aan een nieuwe generatie. Samen maakten ze het overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente om zo inspiratie op te doen voor een origineel klasproject. Ik ben alvast heel benieuwd met welk erfgoed de kinderen van Lierde aan de slag zullen gaan de komende maanden.”

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent