Skip to Content

Oost-Vlaamse Erfgoedredders op pad in Melle en Stekene

Op 10 en 15 oktober gaf de Provincie Oost-Vlaanderen het startsein in Melle en Stekene voor twee nieuwe edities van Erfgoedredders. Met het project Erfgoedredders coacht de Provincie leerkrachten van de tweede graad basisonderwijs om aan de slag te gaan met erfgoed uit de omgeving.

Aan de slag in Melle en Stekene

Na de geslaagde première van het project vorig schooljaar in Lierde, koos de Provincie om dit jaar, samen met de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten Viersprong en Erfpunt, twee Erfgoedredders-trajecten tegelijk te coachen in Melle en Stekene.

De deelnemende scholen in Melle: de Gemeentelijke basisschool, Sint-Vincentiusschool Melle en Gontrode en het College van Melle.

Deelnemende scholen in Stekene: Basisschool de Molenberg, Vrije basisschool Toermalijn, Basisschool de 3 Beuken, Basisschool De Tuimelaar en Basisschool 7-sprong.

“De kennismaking tussen leerkrachten en deskundigen verliep in beide gemeenten bijzonder warm en enthousiast. Zowel in Melle als in Stekene werden de leerkrachtenteams omringd door erfgoeddeskundigen, monumentenwachters, heemkundigen, natuurkenners of gewoon mensen die het erfgoed van Melle of Stekene koesteren en willen doorgeven aan een nieuwe generatie. Samen tekenden ze de kaart van het onroerend erfgoed in de gemeente om zo inspiratie op te doen voor een origineel klasproject. Ik ben alvast benieuwd met welk erfgoed de kinderen van Melle en Stekene aan de slag zullen gaan de komende maanden.”

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Het project Erfgoedredders

Erfgoedredders is een educatief erfgoedtraject dat de Provincie Oost-Vlaanderen elk jaar uitrolt in een of meer gemeenten. Per gemeente worden alle basisscholen uitgedaagd om deel te nemen met één of meer klassen van de tweede graad. Samen met erfgoeddeskundigen en landschapsspecialisten gaan de leerkrachten op zoek naar erfgoed in de schoolomgeving om er later met de klas aan de slag te gaan. De kinderen ontdekken wat erfgoed is, waarom het zo waardevol is en ze ondernemen actie om het goed te bewaren of om het beter bekend te maken.

De Provincie coacht de leerkrachten bij het introduceren van erfgoed en omgevingsonderwijs in hun klas. Feedback krijgen de leerkrachten van elkaar en van de erfgoedspecialisten. Samen bedenken ze originele erfgoedacties die de kinderen van hun klas ertoe aanzetten om het erfgoed in de schoolomgeving te waarderen en er samen zorg voor te dragen. De actie kan bestaan uit kleine klusjes om bijvoorbeeld kapelletjes, gedenkstenen, funerair erfgoed te onderhouden of grotere ondernemingen die bijdragen tot het bekend maken van het erfgoed zoals een erfgoedwandeling langs bijzondere bomen of hagen, een film over de werking van een molen, een spel bij een archeologische site.

Oost-Vlaamse Erfgoedredders focussen op onroerend erfgoed en landschap en zetten de kinderen aan tot erfgoedactie. De gevolgde methodiek is gebaseerd op Buurten met erfgoed.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Els Otte directie Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Els Otte directie Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent