Oost-Vlaams natourcriterium G-wielrennen

Eind juli organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met Parantee-Psylos vzw het Oost-Vlaamse natourcriterium G-Wielrennen.

Het criterium bestaat uit drie wedstrijden die geïntegreerd worden in het programma van de natourcriteriums voor de wielerprofs.

  1. Natourcriterium Aalst: 24 juli start om 14 uur
  2. Natourcriterium Sint-Niklaas: 26 juli start om 16.30 uur
  3. Natourcriterium Ninove: 30 juli start om 13.45 uur

Per wedstrijd kan de atleet punten scoren die op het einde meetellen voor een regelmatigheidsprijs, geschonken door de Provincie Oost-Vlaanderen. De wedstrijden zijn open voor G-wielrenners met een geldige UCI-licentie. Renners zonder licentie worden niet toegelaten.

Competitieklassen

Volgende competitieklassen zijn toegelaten op deze competitiewedstrijd:

  • B = tandem = VI
  • C1 - C2 - C3 - C4 - C5 = 2-wieler = FYS
  • T1-T2 = 3-wieler = FYS
  • H1-H2-H3-H4-H5 = handbike = FYS
  • VE = verstandelijke handicap

 

Inschrijven

Vooraf inschrijven is verplicht en kan t.e.m. 12 juli (middernacht) door het online inschrijvingsformulier op www.parantee-psylos.be in te vullen. Er worden geen daginschrijvingen aanvaard.

De renner betaalt  op de wedstrijddag 4 euro voor zijn nummer en inschrijving.

Alle renners die zich inschrijven, ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen na de inschrijvingsdeadline verdere informatie over de wedstrijd en een doorlaatbewijs/parkeerticket.

 

Contacteer ons
Dienst Sport Provincie Oost-Vlaanderen
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor Sport Provincie Oost-Vlaanderen
Lennert Fredrick Parantee-Psylos vzw
Dienst Sport Provincie Oost-Vlaanderen
Hilde Bruggeman Gedeputeerde voor Sport Provincie Oost-Vlaanderen
Lennert Fredrick Parantee-Psylos vzw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent