Skip to Content

Oost-Vlaams Klimaatcongres inspireert lokale besturen tot gerichte klimaatacties

Provincie Oost-Vlaanderen en 60 gemeenten gaan samen voor een beter klimaat

Vandaag organiseerde het provinciebestuur Oost-Vlaanderen het Klimaatcongres voor lokale besturen.

Meer dan 200 deelnemers  -  lokale politici, ambtenaren  en specialisten -  namen deel aan het klimaatcongres.  Bijna alle 60 Oost-Vlaamse steden en gemeenten waren vertegenwoordigd in de congreszaal New Zebra, hetzij door hun burgemeester, hetzij door hun bevoegde schepenen of lokale ambtenaren.

Sprekers op het congres

Het voormiddaggedeelte werd gepresenteerd door Tine Hens, klimaatspecialiste dankzij haar werk als milieu-journaliste voor o.a. Mo-Magazine en als auteur van ‘Het Klein Verzet’.

Motiveren

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor klimaat, gaf een stand van zaken van het provinciaal klimaatbeleid en riep de lokale besturen op tot concrete en onmiddellijke actie. Samenwerken is de rode draad om de klimaatverandering doortastend aan te pakken. Gedeputeerde Gillis lichtte het beleid toe aan de hand van 5 speerpunten. Deze zijn: groene energie van eigen bodem, klimaatgezond wonen, blauwgroene landschappen, minder vervuilende kilometers en klimaat-innovatieve economie.  De samenwerking tussen lokale besturen en Provincie werd op de middag symbolisch voorgesteld door het leggen van de Oost-Vlaamse klimaatpuzzel.

Inspireren

Opmerkelijke spreker was Harriët Tiemens uit het Nederlandse Nijmegen. Zij is wethouder (schepen) voor duurzaamheid en vertelde over de energietransitie en het duurzame karakter van haar stad. Nijmegen is door de Europese Commissie uitgeroepen tot Green Capital 2018. Deze onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan een Europese stad die voorop loopt inzake duurzaamheid. Nijmegen is toonaangevend op vlak van integraal waterbeleid en waterbeleving. Nijmegen fungeert als inspiratiebron voor andere steden.

Tine Hens nam ons mee naar de toekomst in 2050. In 6 visionaire verhalen vertelde zij hoe we in de toekomst zullen wonen, werken, ontspannen, ons verplaatsen. Deze toekomst werd doorspekt met concrete provinciale projecten zoals Energielandschap Denderland, Gestroomlijnd landschap, Klimaatgezonde speelpleinen, Duurzame mobiliteit, Klimaatinnovatieve Economie en Klimaatgezond Wonen.

Informeren en ondersteunen

Het provinciebestuur roept niet enkel op tot meer actie bij de lokale besturen, zij ondersteunt op actieve wijze de lokale besturen via verschillende producten. Deze kwamen in de namiddag aan bod, waarbij de tweehonderd congresgangers konden kiezen uit 13 praktische workshops. De 5 centrale thema’s (groene energie, duurzame mobiliteit en economie, duurzaam wonen en blauwgroene landschappen) zaten verweven doorheen de verschillende workshops en werden door deskundigen toegelicht met voorbeelden van goede praktijken en subsidiemogelijkheden. 

Een greep uit het aanbod: beplant het landschap, renovatieadvies, duurzame bedrijventerreinen, windlandschap, warmtezoneringsplan, lokaal voedsel, mobiliteit, kleinhandel langs steenwegen, onthardingsprojecten, … Maar ook overkoepelende thema’s zoals klimaatrapportering voor lokale besturen of milieu-en natuureducatie bij jongeren en volwassenen, kwamen aan bod.

Aanleiding

Tot de organisatie van het klimaatcongres besliste het provinciebestuur al najaar 2018.  Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 kwamen heel wat nieuwe besturen, burgemeesters en schepenen aan het roer.  Aan het begin van de legislatuur worden de beleidsplannen voor de komende 6 jaren opgesteld. Dit is het ideale moment om het klimaat hoog op de agenda te plaatsen en de klimaatambities op te frissen en aan te scherpen. 

Doelstelling

Meer dan ooit is het klimaat dé uitdaging voor de toekomst. De Provincie Oost-Vlaanderen wil samen met haar steden en gemeenten, inwoners, organisaties en bedrijven,... blijven werken aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.

Centraal tijdens dit klimaatcongres stond de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Wat houdt dit in?

De Provincie wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn: dit betekent dat we de uitstoot van broeikassen drastisch terugdringen en streven naar een netto-nuluitstoot tegen 2050. Dit geldt zowel voor de Provincie als organisatie, als voor het volledige grondgebied.

De Provincie wil tegen 2050 ook klimaatbestendig zijn: dit betekent dat we de negatieve effecten van de klimaatwijziging, zoals overstromingen, droogte, erosie, verlies aan biodiversiteit, ... op ons grondgebied zoveel mogelijk temperen. De Provincie wil er samen voor zorgen dat we ons zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de effecten die de klimaatverandering met zich meebrengt.

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor klimaat
Naïma Lafkioui dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Riet Gillis Gedeputeerde voor klimaat
Naïma Lafkioui dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent