Oost-Vlaams gezin kan gemiddeld 347 euro besparen op energiefactuur

Groepsaankoop 100% groene stroom van Provincie Oost-Vlaanderen groot succes

De veiling van de groepsaankoop groene stroom telde een groot aantal geïnteresseerden. Tijdens de gezamenlijke veiling van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen op 8 februari bracht energieleverancier ENGIE Electrabel het beste bod uit.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor energie: "Door samen te werken met de Provincie West-Vlaanderen brachten we ruim 103.000 deelnemers samen. Dat gaf ons een sterke uitgangspositie. De prijs voor de energie is significant goedkoper dan de gangbare prijzen op de energiemarkt, waardoor Oost-Vlamingen opnieuw kunnen beschikken over een goedkoop én groen energiecontract. De concrete besparing zal voor elke deelnemer anders zijn. De besparing is het grootst voor wie nog nooit van energieleverancier veranderde. Overstappen kan tot en met 30 april 2018."

Resultaten van de veiling
Op donderdag 8 februari vond de veiling plaats waaraan vier energieleveranciers deelnamen.

  • Voor de combinatie elektriciteit en gas bood ENGIE Electrabel de gezinnen de laagste prijs, met een gemiddelde besparing van 347 Euro (*).
  • Voor elektriciteit alleen kunnen de gezinnen gemiddeld 174 Euro (*) besparen bij ENGIE Electrabel.
  • Bij de veiling voor bedrijven bood ENGIE Electrabel een besparing van gemiddeld 540 Euro (*) voor de combinatie van elektriciteit en gas en 317 Euro (*) voor alleen elektriciteit. Voor beide provincies samen schreven 4.215 bedrijven, zelfstandigen en verenigingen zich in.

Uit onderzoek van de VREG(**) blijkt dat Vlaamse gezinnen van Elektriciteitsleverancier zouden veranderen als dat een besparing oplevert van gemiddeld 128 euro. Dat zou betekenen dat er deze groepsaankoop een groot potentieel ligt, gezien het veilingresultaat.

Hoe overstappen?
De deelnemers mogen ten laatste op 20 maart hun persoonlijk aanbod verwachten en kunnen dan tot en met 30 april beslissen of ze dat aanbod aanvaarden. De Provincie zorgt voor een probleemloze overstap naar de nieuwe leverancier.

Alsnog meedoen?
Wie zich alsnog wil inschrijven, kan dat doen tot en met 30 april op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop of via het gratis nummer 0800 76 101.

Samen met de gemeenten
De gemeenteloketten die hun inwoners hielpen bij de inschrijvingen blijven beschikbaar voor uitleg bij het persoonlijk aanbod. Ook wie graag hulp heeft bij de overstap kan daar terecht.

De loketten zijn open vanaf 8 maart tot en met 30 april. Een overzicht staat op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop

Het publiek (en de pers) kan voor info terecht bij:

Provincie Oost-Vlaanderen
0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop

(*) De gemiddelde besparing is berekend ten opzichte van een gewogen gemiddelde energieprijs die de vijf grotere energieleveranciers (ENGIE Electrabel, Eni, Essent, Lampiris, Luminus) momenteel vragen voor een vergelijkbaar energieaanbod. Kosten voor netwerken, distributie en belastingen zijn hier niet in meegewogen, omdat deze voor alle energiecontracten bij alle leveranciers gelijk zijn en niet door een leverancier kunnen worden beïnvloed.

(**) VREG marktmonitor 2017

Contacteer ons
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent