Oost-Vlaams gezin kan gemiddeld 323 EUR besparen op energiefactuur

Oost-Vlaams gezin kan gemiddeld 323 EUR besparen op energiefactuur

Groepsaankoop 100% groene stroom van provincie Oost-Vlaanderen groot succes

De veiling van de groepsaankoop groene stroom telde een recordaantal geïnteresseerden. Tijdens de gezamenlijke veiling van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen op 9 februari brachten energieleveranciers Elegant en ENGIE Electrabel het beste bod uit. 

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor energie: "Door samen te werken met de Provincie West-Vlaanderen brachten we meer dan 108 000 deelnemers samen. Dat gaf ons een sterke uitgangspositie. De prijs voor de energie is significant goedkoper dan de gangbare prijzen op de energiemarkt, waardoor mensen opnieuw kunnen beschikken over een goedkoop én groen energiecontract. De concrete besparing zal voor elke deelnemer anders zijn. De besparing is het grootst voor wie nog nooit van energieleverancier veranderde. Overstappen kan tot en met 21 april 2017."

 

Resultaten van de veiling

Op donderdag 9 februari vond de veiling plaats waaraan vier energieleveranciers deelnamen.

  • Voor de combinatie elektriciteit en gas bood Elegant de gezinnen de laagste prijs, met een gemiddelde besparing van 323 EUR (*).
  • Voor elektriciteit alleen kunnen de gezinnen gemiddeld 112 EUR (*) besparen bij ENGIE Electrabel.
  • Bij de veiling voor bedrijven bood ENGIE Electrabel een besparing van gemiddeld 449 EUR (*) voor de combinatie van elektriciteit en gas en 229 EUR (*) voor alleen elektriciteit. Voor beide provincies samen schreven 4.270 bedrijven, zelfstandigen en verenigingen zich in.

Hoe overstappen?

De deelnemers mogen ten laatste op 16 maart hun persoonlijk aanbod verwachten en kunnen dan tot en met 21 april beslissen of ze dat aanbod aanvaarden. De Provincie zorgt voor een probleemloze overstap naar de nieuwe leverancier.

Alsnog meedoen?

Wie zich alsnog wil inschrijven, kan dat doen tot en met 21 april op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop of via het gratis nummer 0800 76 101.

Samen met de gemeenten

De gemeenteloketten die hun inwoners hielpen bij de inschrijvingen blijven beschikbaar voor uitleg bij het persoonlijk aanbod. Ook wie graag hulp heeft bij de overstap kan daar terecht.

De loketten zijn open vanaf 16 maart tot en met 21 april. Een overzicht staat op www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop
 

Meer info?

Provincie Oost-Vlaanderen
0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop 

(*) De gemiddelde besparing is berekend ten opzichte van een gewogen gemiddelde energieprijs die de vijf grotere energieleveranciers (ENGIE Electrabel, Eni, Essent, Lampiris, Luminus) momenteel vragen voor een vergelijkbaar energieaanbod. Kosten voor netwerken, distributie en belastingen zijn hier niet in meegewogen, omdat deze voor alle energiecontracten bij alle leveranciers gelijk zijn en niet door een leverancier kunnen worden beïnvloed.

 

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor energie, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent