Skip to Content

Oost-Vlaams Economisch Platform bundelt krachten voor een sterkere economie

Het Oost-Vlaamse Provinciebestuur bundelt de krachten met onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden in een nieuw samenwerkingsverband: het Oost-Vlaams Economisch Platform (OVEP). Samen maken de partners werk van een relanceplan voor de Oost-Vlaamse Economie.

Oost-Vlaams Economisch Platform

Het is aangenaam wonen, werken en leven in Oost-Vlaanderen. Dat heeft de provincie vooral te danken aan haar sterke economie. Oost-Vlaanderen behoort tot de meest competitieve regio’s in Europa. Maar die economische en maatschappelijke welvaart staat onder druk. Zo zorgen onder andere de (nasleep van de) coronapandemie en de stijgende energieprijzen voor grote uitdagingen.

Het Oost-Vlaamse provinciebestuur wil er alles aan doen om die stevige economische positie te behouden en te versterken. Daarom start ze een nieuw samenwerkingsverband op: het Oost-Vlaams Economisch Platform (OVEP). In dit platform bundelen de Provincie, onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden de krachten om de Oost-Vlaamse economie te ondersteunen en te stimuleren.

Het Platform kwam in mei 2021 een eerste maal digitaal samen. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen werd sinds september een fysieke doorstart gemaakt, waarbij ook het engagement werd getekend. Het Oost-Vlaams Economisch Platform bestaat uit volgende leden:

 • Argenx
 • Arteveldehogeschool
 • Flanders Investment & Trade
 • Hogeschool Gent
 • Jan De Nul nv
 • KULeuven -  Technologiecampus Gent
 • Maatschappij Linkerscheldeoever
 • North Sea Port
 • Niko
 • POM Oost-Vlaanderen
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Robovision
 • Universiteit Gent
 • Unizo Oost-Vlaanderen
 • VDAB Oost-Vlaanderen
 • Verstraete IML
 • Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
 • Vlerick Business School
 • VOKA Oost-Vlaanderen en Antwerpen-Waasland
 • Stad Aalst
 • Stad Gent
 • Stad Sint-Niklaas

Relanceplan

Het OVEP schiet meteen uit de startblokken met een plan voor economische relance. Het krijgt de naam 'Oost-Vlaanderen: de koers vooruit'.

Het plan, dat voortbouwt op het Vlaamse relanceplan, bestaat uit enkele acties die zich richten op het weerbaar maken van de Oost-Vlaamse economie en samenleving: :

 • Oost-Vlaanderen als innovatieve regio stimuleren en promoten;
 • Oost-Vlaanderen als ideale vestigingsplaats voor (internationale) bedrijven promoten;
 • de transitie naar een duurzame economie stimuleren;
 • de zorgeconomie als cluster (verder) uitbouwen;
 • de arbeidsmarkt dynamiseren;
 • inzetten op digitale transformatie en vereenvoudiging.

Om dit te realiseren, maakt de Provincie in eerste instantie 950 000 EUR vrij. Het OVEP zal om de drie maanden samenkomen om strategisch te overleggen, de vooruitgang te monitoren en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te identificeren. Waar nuttig, zullen concrete allianties opgestart worden tussen de overheid, kennisinstellingen en bedrijven. De partners zullen ook samenwerken om Europese en Vlaamse middelen optimaal binnen te halen en in te zetten voor de economische ontwikkeling in Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
An Vervliet gedeputeerde voor Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent