Skip to Content

Oost- en West-Vlaamse land- en tuinbouwers verwennen papa’s op Vaderdag

In het vaderdagweekend (12 en 13 juni 2021) verwelkomen acht Oost-Vlaamse en negen West-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven papa’s en hun gezin in openlucht op de boerderij of de serre. Met een (afhaal)ontbijt, een bubbelpicknick in de weide, een heuse speurwandeling, een beestige fotoshoot of een partijtje boerengolf maken ze van vaderdag een onvergetelijk én coronaveilig familiemoment.

Verras papa, beestig en geestig

"Het nieuw initiatief ‘Verras papa, beestig en geestig’ is een opvolger voor het vaderdagontbijt met hoeve- en streekproducten dat Provincie Oost-Vlaanderen en Inagro meer dan tien jaar organiseerden op land- en tuinbouwbedrijven. Een ontbijt aanbieden vraagt een serieuze inspanning en is moeilijk coronaveilig te organiseren. Het coronavirus daagde ons uit om creatief te denken. Meer zelfs. Het bood ons de kans om het concept te vernieuwen."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en PLatteland

Het aanbod is uitgebreid en rijk. Zeventien land- en tuinbouwers uit Oost- en West-Vlaanderen zetten op zaterdag 12 en/of zondag 13 juni 2021 hun deuren open. Papa’s en hun gezin kunnen rekenen op uiteenlopende belevenissen op en rond de boerderij of de serre. Denk bijvoorbeeld aan een picknick, afternoon tea, een speurwandeling of een fotoshoot in een landelijk kader. Zo wordt Vaderdag leuk, lekker, lokaal en leerrijk.

Alle praktische info over ‘Verras papa, beestig en geestig’ is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/vaderdag en www.inagro.be/vaderdag. Een activiteit boeken kan rechtstreeks bij de boerderijen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent