Skip to Content

Ook Provinciaal secundair onderwijs Oost-Vlaanderen start lessen voor prioritaire groep leerlingen

maandag 18 mei 2020

Vanaf 18 mei gaat voor het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen een nieuwe fase in. Een aantal prioritaire groepen leerlingen krijgen vanaf die dag weer gedeeltelijk les op school.

De secundaire scholen van het provinciaal onderwijs bereiden zich volop voor op een gedeeltelijke terugkeer van de leerlingen uit het 6de, 7de en ‘secundair-na-secundair (SE-n-SE)’-jaar in het BSO en TSO.

Het is belangrijk om deze leerlingen klaar te stomen voor de sprong naar de arbeidsmarkt of verdere stappen in het hoger onderwijs. Ook de online pre-teachinglessen blijven intussen verder lopen, zowel voor deze leerlingen als voor de leerlingen die nog niet terug naar school kunnen.

“Het schooljaar ’19-’20 mag voor niemand een verloren schooljaar zijn,” stelt eerste gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs. “Daarom willen we de komende tijd nog maximaal benutten voor het lesgeven.”

Evaluatie en beoordeling

Dat betekent dat er in het Oost-Vlaams provinciaal onderwijs in principe geen examens moeten georganiseerd worden. Voor het 6de, 7de en SE-n-SE-jaar kunnen examens wel indien er onvoldoende informatie is over álle leerlingen om een degelijke beoordeling van essentiële doelen te maken. Het aantal examens wordt dan sowieso beperkt tot maximaal vijf. Voor de andere leerjaren gebeurt de evaluatie op basis van de beschikbare informatie die gedurende het hele schooljaar werd verworven.

Kurt Moens: “Vóór 13 maart, de dag waarop de coronamaatregelen ingingen, was sowieso al veel leerstof gegeven en waren al veel evaluaties gebeurd. Op die basis werken de scholen de rest van dit schooljaar verder. Er wordt daarbij gewaakt over een faire evaluatie van alle leerlingen.”

Vrijdag 15 mei zullen de provinciale scholen alvast proefdraaien voor de heropstart na het weekend. Gezondheid en veiligheid van schoolpersoneel en leerlingen blijft alvast de eerste focus.

 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent