Skip to Content

Ook in de Oost-Vlaamse politieschool PAULO tekort aan rekruten

Opleiding niet stilgelegd

In verschillende provinciale politiescholen dienen zich onvoldoende kandidaten aan om een volwaardige opleiding te kunnen organiseren. Dat is onder meer het geval in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen moeten er nog geen opleidingen worden geschrapt, maar het tekort aan rekruten heeft er niettemin een stevige impact.

De rekrutering van kandidaten is in handen van de dienst Rekrutering & Selectie van de Federale Politie.

Van de 40 kandidaat-inspecteurs die aangevraagd werden bij de dienst Rekrutering & Selectie van de Federale Politie, gingen er in Oost-Vlaanderen uiteindelijk slechts 25 van start. Achttien daarvan stroomden in via de Federale Politie. De andere zes zijn rechtstreekse aanwervingen door politiezones of herstarters en één komt uit de nieuwe selectieprocedure.

"Het probleem van de moeilijke instroom vanuit de dienst Rekrutering & Selectie sleept al geruime tijd aan. In 2020 werden ons 117 van de 140 kandidaten doorgestuurd, in 2021 slechts 111. Gelukkig zijn er ook nog wel wat rechtstreekse aanwervingen bij de lokale politiezones. Helaas weten wij echter pas enkele dagen vooraf hoeveel aspiranten effectief de opleiding zullen starten. Organisatorisch is dat dus telkens een hele heksentoer. Het niet behalen van de vooraf afgesproken aantallen op te leiden kandidaten heeft nochtans een grote impact op de werking: gemaakte lesplanningen moeten herzien worden en docenten zien lesopdrachten wegvallen."

Pascal Vandenhole, opleidingsdirecteur PAULO - Politieopleiding

Ook financieel is de impact niet te onderschatten. De politiescholen worden gesubsidieerd vanuit de federale overheid op basis van het aantal cursisten.

"De kosten om 20 aspiranten op te leiden, blijven nagenoeg hetzelfde als de kosten om 40 aspiranten op te leiden. Maar de subsidies van de federale overheid liggen wel een pak lager. In 2021 moesten we het met 110 000 EUR minder stellen dan in 2020 en zelfs 220 000 EUR minder dan in pakweg 2017. Dat laat zich natuurlijk voelen in het budget van het provinciebestuur."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs en Financiën

De infodag die PAULO - Politieopleiding op 15 mei organiseerde, telde zo’n 1200 aanwezigen. Er zijn dus wel degelijk voldoende geïnteresseerde kandidaten in Oost-Vlaanderen.

"Het probleem situeert zich duidelijk niet bij de interesse in de job op zich, het is vooral een kwestie van doorstroom in de selectieprocedure. Ik hoop dat minister Verlinden dit spoedig vlotter georganiseerd krijgt."

gedeputeerde Kurt Moens

 

De politieopleiding bij PAULO heeft in september opnieuw plaats voor 40 kandidaten. In december kunnen er ook 40 nieuwe aspirant-inspecteurs een opleiding starten.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs en Financiën
Pascal Vandenhole opleidingsdirecteur PAULO - Politieopleiding
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs en Financiën
Pascal Vandenhole opleidingsdirecteur PAULO - Politieopleiding
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent