Skip to Content

Ook in 2020 gratis feestbussen De Lijn op oudejaarsnacht dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen

Ook dit jaar zijn tal van evenementen en fuiven vlot bereikbaar met de feestbussen van De Lijn in Oost-Vlaanderen. De feestbussen rijden tot in de vroege uurtjes en tot in alle uithoeken van de provincie. De bussen vertrekken vanuit de regio’s Sint-Niklaas, Aalst en Gent. Overstappen van de ene feestlijn op de andere is mogelijk, waardoor het netwerk een hoog feestgehalte krijgt om naar uit te kijken.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen. Daarom investeert de Provincie 12 500 EUR in gratis feestbussen op Oudejaar.

Gedeputeerde Riet Gillis , bevoegd voor Mobiliteit: 

"De Provincie Oost-Vlaanderen promoot én investeert in het gebruik van het openbaar vervoer als een waardevol vervoersalternatief dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Om de fuifgangers in de loop van oudejaarsnacht veilig huiswaarts te brengen, zorgt het provinciebestuur dan ook graag voor gratis feestbussen in Oost-Vlaanderen."

Alle info zoals het traject of de dienstregelingen is terug te vinden op de webpagina over het Oudejaarsaanbod Oost-Vlaanderen van De Lijn.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
De Lijn Oost-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
De Lijn Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent