Skip to Content

Ontwerp nieuw toegangsgebouw domein De Ster in Sint-Niklaas is klaar

Het ontwerp voor het nieuwe toegangsgebouw van provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is klaar. De bouw van het nieuwe gebouw start in het voorjaar van 2023.

De opdracht voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe gebouw van De Ster werd toegewezen aan Juri nv uit Zele en Abscis Architecten bv uit Gent.

Het ontwerp toont een kwalitatief toegangsgebouw met sporthal, brasserie en kantoren dat meerwaarde biedt aan het domein en de directe omgeving. 

Link met water en weg

Het nieuwe toegangsgebouw komt op de huidige parking van de Lange Rekstraat. In het ontwerp wordt het gebouw dicht bij het water geplaatst om een optimale relatie met het water en het omliggende groen te bekomen. Een brede buitentrap maakt de directe verbinding tussen het domein en de brasserie op de eerste verdieping. Vanuit de brasserie zullen bezoekers een panoramisch zicht op de vijver hebben. Aan de kant van de openbare weg ontstaat een voorplein dat zorgt voor een link tussen de weg, het gebouw, de nieuwe parking, de atletiekpiste en het domein.

Overdekte toegangszone

Alle bezoekers, zowel voetgangers, fietsers en personen die met de wagen of de bus toekomen, worden naar een overdekte toegangszone geleid. Vandaar is er toegang tot de kantoren, de brasserie, het domein of de sporthal. In de sporthal komen velden voor badminton, volleybal, tennis, basketbal, mini- en zaalvoetbal, handbal en zaalhockey. Voor de watersporten zijn een binnen- en buitenberging voorzien. De brasserie en sporthal blijven toegankelijk voor de recreatieve sporter als het domein gesloten is.

"Door verschillende functies te centraliseren op één locatie, wordt de versnippering van laagbouw op het terrein tegengegaan. De beschikbare oppervlakte kan zo optimaal benut worden voor de verschillende activiteiten op het domein en voor meer groen."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Duurzame keuzes

Er wordt bewust gekozen voor duurzaamheid, zowel wat betreft de energie-opwekking als de materiaalkeuzes. De warmteproductie gebeurt door twee lucht-water warmtepompen, er worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. De daken zijn optimaal georiënteerd in functie van de latere plaatsing van zonnepanelen. Door de keuze voor een lichtgekleurde dakdichting en gevelmaterialen wordt de koellast van het gebouw verminderd. Er wordt gekozen voor het gebruik van zoveel mogelijke duurzame materialen, met een lage milieu-impact. Voor materialen waarbij transport een grote druk op het milieu legt, wordt gewerkt met lokale fabrikanten. Het bestaand waardevol groen wordt maximaal behouden en bij de inrichting van het terrein zorgen nieuwe aanplantingen voor extra beschaduwing van de toegangszone.

Het nieuwe gebouw past in het grotere masterplan waarbij het provinciebestuur volop investeert in domein De Ster en de komende jaren beide toegangszones inricht met voldoende ontvangfuncties. De bestaande verouderde sporthal wordt uit dienst genomen. De kantoorruimtes en het oude restaurantgebouw buiten de omheining van het domein worden afgebroken. In de plaats komt een groen polyvalent terrein.

Tijdens de werken blijven de activiteiten op De Ster toegankelijk. Ook de sporthal kan in gebruik blijven. De huidige tennisterreinen zullen als tijdelijke parking worden ingericht.

Timing en budget

De effectieve uitvoering van de werken start in het voorjaar van 2023 en duurt tot eind 2024. De opdracht wordt gegund voor 7 289 933 EUR.

Blijf op de hoogte van de werken via de website van domein De Ster.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Pieter Debaets domein De Ster
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Pieter Debaets domein De Ster
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent