Skip to Content

Ontmoetingsdag burgemeesters en algemeen directeurs Oost-Vlaamse steden en gemeenten

vrijdag 22 april 2022

De gevolgen van de coronacrisis hebben een enorme impact op de samenleving. Gemeenten hebben de komende jaren een belangrijke rol bij de aanpak van deze effecten en moeten ook nog een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld ruimte, mobiliteit, klimaat, duurzaamheid, smart cities, ...

Het provinciebestuur kan daarin een sterk ondersteunende partner zijn voor alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Daarom organiseert de Provincie vandaag, vrijdag 22 april 2022, een ontmoetingsdag tussen burgemeesters en algemeen directeurs van de Oost-Vlaamse steden en gemeenten. 

"Als lokale overheden en provinciale overheid hebben we een gemeenschappelijk belang: onze burgers, ondernemingen, organisaties en verenigingen. Beide bestuursniveaus kunnen samen op veel van deze uitdagingen een slim antwoord bieden door samen aan kennisdeling te doen. Daarbij zijn data, onderzoeken en voorbeelden bruikbare handvatten. De uitdieping van onze beleidsmatige samenwerking in grondgebonden materies zoals ruimte, mobiliteit, leefmilieu, economie, erfgoed moet daarom een gemeenschappelijk streefdoel zijn. Wij zijn natuurlijke partners om van Oost-Vlaanderen een sterke regio te maken."

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

  Programma

  • 9.30 uur: Onthaal
  • 10 uur: Verwelkoming, Kurt Moens  - eerste gedeputeerde
  • 10.10 – 10.25 uur : Een bovenlokale aanpak van uitdagingen, met ruimte voor maatwerk, Maja Verbeeck – programmaregisseur beleid dienst Ruimtelijke planning
  • 10.25 – 10.40 uur: Fiets mee en ontdek wat de Provincie voor uw mobiliteitsverhaal kan betekenen, Anke Schelfaut – diensthoofd Mobiliteit
  • 10.40 – 10.55 uur: Q&A
  • 10.55 – 11.05 uur: Pauze - kort persmoment
  • 11.05 – 11.20 uur: Waterbalansen: welke scenario’s voor een klimaatrobuuster waterbeleid in Oost-Vlaanderen?, Marie-Paul De Poorter– diensthoofd Integraal Waterbeleid
  • 11.20 – 11.35 uur: Energielandschap 2050: Gebiedsgerichte planning voor hernieuwbare energie, Moira Callens – projectcoördinator dienst Ruimtelijke Planning
  • 11.35 – 11.55 uur: POLIS, de bovenlokale partner voor slimme steden en gemeenten, Joachim Van den Bergh - coördinator smart regio en innovatie
  • 11.55 – 12.10 uur: Q&A - mentimeter
  • 12.10 – 12.20 uur: Samenvatting, Steven Ghysens  - provinciegriffier
  • 12.20 uur: Slotwoord, Carina Van Cauter -  gouverneur 
  Contacteer ons
  Kurt Moens Eerste gedeputeerde
  Dirk Goeminne POLIS
  Kurt Moens Eerste gedeputeerde
  Dirk Goeminne POLIS
  Over Provincie Oost-Vlaanderen

  1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

  De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

  De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

  *Rijksregister 2023  Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

   


  Copyright foto's: 

  - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

  - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

  Provincie Oost-Vlaanderen
  Charles De Kerchovelaan 189
  9000 Gent